Вісник НАН України. 2018. № 4. С.41-44

ЖУЛИНСЬКИЙ Микола Григорович —
академік НАН України, академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України, директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

ПРО ПІДГОТОВКУ «УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ» У 5 ТОМАХ
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 лютого 2018 року

У доповіді розглянуто актуальне питання про необхідність підготовки «Української літературної енциклопедії». За роки незалежності України накопичено величезний фактографічний матеріал, який потребує належного узагальнення у формі енциклопедичного видання і має відобразити вагомі здобутки академічного літературознавства у науковому пізнанні та осмисленні складної багатовікової історії вітчизняного письменства, а також дати комплексне уявлення про визначні постаті наших поетів, прозаїків, драматургів, про знакові твори української літератури.

Вельмишановний Борисе Євгеновичу!

Вельмишановні колеги!

У своєму виступі я спробую дати відповідь на запитання, чому проект з підготовки національної літературної енциклопедії є сьогодні вкрай важливим і необхідним.

За часів Радянського Союзу національних літературних енциклопедій не було, оскільки все розглядалося крізь призму літератури всесоюзної і кожна національна література вважалася невід’ємною, органічною частиною так званої багатонаціональної радянської літератури. Нагадаю лише про знакові видавничі проекти тієї епохи, які стосувалися галузі літературознавства.

Уже в перше десятиліття існування СРСР у Москві було розпочато підготовку такого зразка літературної енциклопедії, в якій література народів Радянського Союзу поставала б як єдиний літературний процес, звісно, з домінантою літератури російської. Серед знакових видавничих проектів тієї епохи слід згадати двотомну працю «Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов» (1925). У 1929 р. вийшов друком перший том фундаментальної багатотомної «Литературной энциклопедии». Замислювалася ця енциклопедія в 12 томах і виходила впродовж 10 років, але 10-й том партійна цензура не пропустила, і він так і не побачив світ. Є версія, що це було пов’язано з проблемами написання статті про Сталіна. Як би там не було, ця енциклопедія залишилася незавершеним проектом.

Потім, уже в 70-х роках минулого століття, з’явилася «Краткая литературная энциклопедия» в дев’яти томах (1962–1978). У 1987 р. в Росії було видано однотомний «Литературный энциклопедический словарь». У 2003 р. в Москві видрукувано ще одну, вже тритомну, «Краткую литературную энциклопедию». Слід назвати також ще одну важливу фундаментальну працю — «Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь». Це видання планувалося в 7 томах. Перший том вийшов друком у 1989 р., п’ятий — тільки у 2007 р., і роботу над цим словником досі не завершено. У 1997 р. в Москві було видано двотомний енциклопедичний словник «Зарубежные писатели. Биобиблиографический словарь».

В Україні в 2005 р. опубліковано подібне видання «Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник» у 2 томах (за редакцією Н. Михальської, Б. Щавурського), яке містить понад 700 статей про письменників різних країн, народів та епох. У 2007 р. видано двотомну «Літературознавчу енциклопедію» (укл. Ю.І. Ковалів).

Годилося б згадати і ряд персональних літературних словників, довідників, енциклопедій, зокрема найперший у колишньому СРСР персональний енциклопедичний двотомник «Шевченківський словник» (відп. ред. Є. Кирилюк) (1975–1977). В Оренбурзі в 1997 р. було опубліковано енциклопедичну працю про 11-річне перебування Тараса Шевченка в Оренбурзькому краю на засланні авторства письменника і літературознавця Леоніда Большакова — «Оренбургская шевченковская энциклопедия: Тюрьма. Солдатчина. Ссылка. Энциклопедия одиннадцати лет 1847–1858». Понад 700 статей про персоналії та інші гасла, які пов’язують Тараса Шевченка з Кримом, містила українська енциклопедична праця «Тарас Шевченко і Крим. Енциклопедичний довідник» (укл. Г.А. Рудницький), видана 2001 р.

За ініціативою відомого письменника-краєзнавця Петра Ротача та завдяки його подвижницькій праці здійснено першу в Україні «спробу обласної (крайової) Шевченківської енциклопедії — «Полтавська шевченкіана» у двох книгах». Перший том вийшов друком у 2007 р., другий — уже після смерті автора, в 2009 р. Петро Ротач також активно працював над регіональною літературною енциклопедією «Літературна Полтавщина». До речі, у 2015 р. в Полтаві видрукувано довідник «Літературознавча Полтавщина», який уклав Микола Степаненко.

Згодом було видано ще ряд довідкових енциклопедичних праць. Як бачимо, персональні енциклопедії в українській енциклопедистиці представлені переважно в галузі літературознавства. Зараз триває робота з підготовки до друку «Франківської енциклопедії» в 7 томах, перший том якої вже побачив світ у 2017 р. Розпочинається реалізація нового науково-видавничого проекту «Леся Українка. Літературна енциклопедія».

Повний текст