Вісник НАН України. 2015. № 3 С. 95-97.

ОНОПРІЄНКО Валентин Іванович —
доктор філософських наук, професор, завідувач відділу методології та соціології науки
Центру досліджень науково- технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України,

РІД ПАТОНІВ: ІСТОРІЯ, ГЕНЕАЛОГІЯ, ВИДАТНІ ПРЕДСТАВНИКИ
Рецензія на книгу «Рід Патонів: історико-генеалогічне дослідження. Документи»

У книзі (Дмитрієнко М.Ф., Томазов В.В. Рід Патонів: історико-генеалогічне дослідження. Документи / за заг. ред. В.А. Смолія. – К.: Інститут історії України, 2013. – 344 с.) на ґрунтовній джерельній базі відтворено історію славетного роду Патонів, що відіграв велику роль в історії, науці та культурі України і Росії. Значну частину документів, опублікованих у виданні, вперше введено до наукового обігу.

Батько Євген Оскарович і син Борис Євгенович Патони, видатні вчені і організатори науки, є брендом України та її наукового поступу в ХХ ст. Національна академія наук України відома у світі як «Патонівська академія наук»: Б.Є. Патон, який символічно народився в день заснування Української академії наук у 1918 р., очолює її вже понад півстоліття. Сьогодні у світі все більше цікавляться і визнають реальний внесок наукових династій, вони привертають до себе увагу фахівців з психології науки. У рецензованій праці на ґрунтовній джерельній базі відтворено історію славетного роду Патонів, що відіграв визначну роль в історії, науці та культурі України і Росії. У виданні опубліковано комплекс документів, багато з яких уперше введено до наукового обігу.

Пошуки авторів довели, що поширена версія про німецьке походження Патонів викликає сумніви. Аналіз прізвища наводить на думку про шотландське коріння. Версія про німецьке походження Патонів з’явилася, ймовірно, тому, що представники роду належали до лютерансько-євангельської конфесії, були пов’язані з багатьма лютеранськими родинами, переважно німецького, остзейського, шведського походження і навіть у документах інколи називалися «фон Паттонами». Слід зазначити, що представники роду тривалий час залишалися вірними віросповіданню батьків. Оскар Петрович був ще лютеранином, а його дружина – першою православною в роду, тому й діти, відповідно до законів Російської імперії, були охрещені в лоні православної церкви.

На російські терени Патони потрапили, скоріш за все, у першій половині XVIII ст. Першим представником російської гілки був Георг Паттон, придворний кухмістер і мундкох. Його син – Петр-Георг (Петро Юрійович) – був архітектором, служив під керівництвом Ф.Б. Растреллі. Його сини – Павло та Іван – зробили непогану кар’єру, дочка Марія стала дружиною генерала від інфантерії Карла-Густава Врангеля, що значно сприяло підвищенню статусу роду. Історія роду Патонів на російських теренах є характерною для іноземних родів, які поєднали свою долю з Російською імперією. Це був шлях через професіоналізм та сумлінну службу до російського дворянства, чинів і почестей. Повний текст (PDF)