2009 №3

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Обрано дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів НАН України

АКТУАЛЬНО
Локтєв В.
Фундаментальна наука і суспільний розвиток

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Палагін О., Кургаєв О.
Міждисциплінарні наукові дослідження: оптимізація системно-інформаційної підтримки

Довбенко М.
Кіотський протокол як перспективне джерело додаткових інвестицій

ДОКУМЕНТИ
Розпорядження Кабінету Міністрів про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку Національної словникової бази на 2009–2015 рр.

СПАДЩИНА
Барабаш Ю.
З тюрми, з неволі…" : "Юродивий" Тараса Шевченка

ПОСТАТІ
Учений і Всесвіт 
До 130-річчя від дня народження Альберта Енштейна

ПОГЛЯД
Семенов Є.
Відплив мозку – середньовічне поняття: яке місце Росії в глобальній циркуляції наукових кадрів

РЕЦЕНЗІЇ
Куліш Є.
Проблеми наукознавства у творчому доробку В.І. Вернадського 
Мочалов И.И., Оноприенко В.И. В.И. Вернадский: Наука. Философия. Человек.

ВІТАЄМО!
80-річчя академіка НАН України В. М. Кунцевича

80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. З. Бабаскіна

80-річчя члена-кореспондента НАН України Ф. М. Муравченка

70-річчя члена-кореспондента НАН України І. Г. Скрипаля