Вісник НАН України. 2014. № 11. С. 64-72.

БЛЮМ Ярослав Борисович –
академік НАН України, доктор біологічних наук, професор,
директор Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»

ЛЕВЧУК Олег Миколайович –
кандидат біологічних наук,
старший науковий співробітник апарату Президії НАН України

РАХМЕТОВ Джамал Бахлул огли –
доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу нових культур
Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України

РАХМЕТОВ Сергій Джамалович –
аспірант  кафедри  економіки підприємства
Національного університету біоресурсів і природокористування України

БІОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ І ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА РІЗНИХ ВИДІВ БІОПАЛИВ
Наукова конференція «Біологічні ресурси і новітні біотехнології виробництва біопалив»

9–10 вересня 2014 р. у Києві в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії» відбулася наукова конференція «Біологічні ресурси і новітні біотехнології виробництва біопалив». Організатори заходу – Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України та Українське товариство клітинних біологів і біотехнологів. У статті наведено окремі результати досліджень авторів зі створення високоефективних культур для виробництва різних видів біопалив та оцінювання їх енергетичної продуктивності.

В епоху глобалізації та інтенсифікації економічного розвитку нагальною проблемою стає задоволення постійно зростаючих потреб людства, особливо енергетичних, оскільки саме енергія є рушійною силою найрізноманітніших процесів, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності людини. На сьогодні у світі 35% енергетичних потреб покривається завдяки використанню нафти, 23% – вугілля, 21% – природного газу, 7% – ядерного палива. Усі ці ресурси є непоновлюваними. Мало того, за різними прогнозами, рентабельних енергетичних ресурсів лишилося не так уже й багато: за нинішніх темпів видобування вугілля вистачить приблизно на 200 років, а природного газу, нафти та ядерного палива – на 40 років.

Поновлювані енергетичні джерела (сонячна, вітрова, гідроенергія тощо) становлять у загальному балансі енергетичних витрат близько 14%, причому реальні можливості збільшення їх частки досить обмежені. Поряд з іншими способами енергозабезпечення дедалі актуальнішим стає пошук ефективних альтернативних джерел отримання відновлюваної енергії. Упродовж багатьох тисячоліть продукти фотосинтезу забезпечували існування життя на Землі. З огляду на різке зменшення запасів невідновлюваних видів палива використання біомаси для виробництва твердих, рідких та газоподібних палив набуває дуже великого значення. Ефективність акумуляції сонячної енергії біомасою становить від 0,8% (у польових умовах) до прогнозованих 5% (у разі забезпечення високого рівня агробіотехнологій). Ще з давніх часів саме цей вид палива був для людства основним джерелом енергії, і сьогодні його роль знову зростає, зважаючи на біоекологізацію життєвих умов на Землі та розвиток ефективних методів перетворення енергії зелених рослин на необхідні людині види енергії. Серед таких джерел варто насамперед відзначити перетворення через фотосинтез енергії сонця на корисну енергетичну сировину для виробництва різних видів біопалива (біоетанолу, біодизелю, біогазу, твердого біопалива тощо) [1, 2]. Чимало в цьому напрямі вже зроблено в різних країнах світу [3, 4].  Повний текст (PDF).