2017 №10

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
13 вересня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Кораблін С.О.
https://doi.org/10.15407/visn2017.10.010
Україна: економічна нестійкість та вади сировинної спеціалізації 
З
а матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 вересня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Воєводін В.М.
https://doi.org/10.15407/visn2017.10.022

Матеріалознавчі проблеми ядерної енергетики
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 вересня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Лялько В.І., Єлістратова Л.О., Апостолов О.А., Чехній В.М.
https://doi.org/10.15407/visn2017.10.034
Аналіз ґрунтово-ерозійних процесів в Україні на основі застосування даних дистанційного зондування Землі
Анотація   Повний текст (PDF)

Мокієнко А.В., Ковальчук Л.Й., Крісілов А.Д.
https://doi.org/10.15407/visn2017.10.042

Якість води поверхневих водойм як фактор ризику для здоров’я населення: математична модель 
Анотація   Повний текст (PDF)

Шевера М.В., Протопопова В.В., Томенчук Д.Є., Андрик Є.Й., Кіш Р.Я.
https://doi.org/10.15407/visn2017.10.053

Перший в Україні офіційний регіональний список інвазійних видів рослин Закарпаття 
Анотація   Повний текст (PDF)

Дубров Ю.І., Большаков В.І.
https://doi.org/10.15407/visn2017.10.062

Шляхи ідентифікації антропоморфних систем
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОВІ НАПРЯМИ
Кошечко В.Г., Долгіх Л.Ю.
Нарис з історії і сьогодення Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України
До 
90-річчя заснування Інституту
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОМЕТРІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА
Радченко А.І.
Поповнився список вітчизняних наукових журналів, включених до Web of Science Core Collection: якісний стрибок чи тенденція?
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОВІ ФОРУМИ
Кондратюк С.Я., Кучер О.О.
Фундатор ботанічного інституту 
Урочисте засідання з нагоди 150-річчя від дня народження академіка О.В. Фоміна
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Пирожков С.І.
Видатний учений-економіст
До 90-річчя від дня народження академіка НАН України І.І. Лукінова
Анотація   Повний текст (PDF)

Акімов І.А., Харченко В.О.
Вчений — натураліст
До 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України М.М. Щербака
Анотація   Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Пономаренко О.М., Митропольський О.Ю., Шехунова С.Б.
З геологією у серці
До 80-річчя академіка НАН України П.Ф. Гожика
Анотація   Повний текст (PDF)

Мацелюх Б.П.
Per aspera ad astra
До 85-річчя від дня народження
Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
90-річчя академіка НАН України Я.М. Григоренка  
Анотація   Повний текст (PDF)

80-річчя академіка НАН України В.Т. Грінченка
Анотація   Повний текст (PDF)

80-річчя академіка НАН України В.К. Лішка 
Анотація   Повний текст (PDF)

75-річчя академіка НАН України Д.С. Ківи 
Анотація   Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України С.Я. Єрмоленко
Анотація   Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Коломійця
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України А.М. Гупала
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.В. Толмачова
Анотація   Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України О.С. Власюка
Анотація   Повний текст (PDF)