Вісник НАН України. 2020. № 7. С. 27-33
https://doi.org/10.15407/visn2020.07.027

Вергунов Віктор Анатолійович —
академік НААН України, доктор сільськогосподарських наук, доктор історичних наук, професор, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, керівник Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5476-4845

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Методом історико-наукового аналізу комплексно розглянуто зародження, становлення та розвиток сільськогосподарської дослідної справи і як галузі знань, і як організації, а також як складової культури нації та сучасного природознавства. Підсумком 20-річних досліджень стало видання авторської монографії «Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні» у трьох частинах, у якій використано раніше не доступні архівні документи та наведено біографічні нариси про творців і розбудовників напряму.

Повний текст (PDF)