Вісник НАН України. 2014. №1. С. 52–57

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
13 листопада 2013 року

Передові технології кріплення гірничих виробок вугільних шахт України (доповідач — академік НАН України А.Ф. Булат)

Про призначення голови Головної редакційної колегії з підготовки та видання багатотомної «Великої української енциклопедії» (доповідач – академік НАН України Б.Є. Патон)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Ф. Мачулін)

Кадрові та поточні питання

На черговому засіданні члени Президії HAH України та запрошені заслухали доповідь академіка-секретаря Відділення механіки НАН України, директора Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України академіка НАН України Анатолія Федоровича Булата на тему «Передові технології кріплення гірничих виробок вугільних шахт України», в якій ішлося про результати досліджень, спрямованих на вивчення умов та механізмів блокування процесів руйнування гірських порід, і розроблення нових технологій кріплення гірничих виробок .З огляду на те, що кріплення гірничих виробок – це один з основних технічних і технологічних засобів забезпечення їхньої надійної та безпечної експлуатації, а традиційна для України технологія рамного кріплення майже вичерпала свої технічні можливості й потребує значних фінансових витрат, створення і впровадження нових технологій кріплення набуває особливого значення. Сучасним вимогам досконалого кріплення виробок найбільшою мірою відповідають системи анкерного кріплення високої несівної здатності, які вже давно й успішно застосовують на шахтах провідних вуглевидобувних країн світу.

В обговоренні доповіді взяли участь академік НАН України Б.Є. Патон, директор з видобутку вугілля ТОВ «ДТЕК» А.В. Смирнов, директор департаменту реструктуризації вугільної промисловості Міністерства енергетики та вугільної промисловості України О.В. Вівчаренко, начальник управління промислової безпеки і охорони праці у вугільній промисловості Міністерства енергетики та вугільної промисловості України І.О. Ященко, директор ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» Держгірпромнагляду та НАН України А.П. Дєньгін, академік-секретар Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України, директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України академік НАН України С.В. Комісаренко. У виступах було зазначено, що Національна академія наук України велику увагу приділяє проблемам паливно-енергетичного комплексу України і, зокрема, першорядним проблемам такої важливої стратегічної сфери, як вугільна промисловість, предметно розглядаючи різні аспекти науково-технічної підтримки цієї галузі. Традиційна технологія кріплення рамним (арковим) методом на сьогодні є вже анахронізмом, що стримує розвиток галузі й абсолютно не відповідає сучасному технологічному рівню гірничих робіт у розвинутих країнах.

Заслуга фахівців Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України полягає в тому, що вони не лише стали ініціаторами впровадження в Україні прогресивної технології анкерного кріплення, а й розробили теоретичні засади створення нових анкерних систем – технології силового опорно-анкерного кріплення, розширивши сферу її застосування для специфічних гірничо-геологічних умов вугільних родовищ України. Отримані результати мають велике значення для підвищення ефективності та безпеки праці на вітчизняних шахтах, забезпечення конкурентоспроможності вугільної промисловості України завдяки зниженню затрат усіх видів ресурсів під час експлуатації гірничих виробок.  Повний текст