60-річчя члена-кореспондента НАН України
О.Г. Осауленка

2 січня виповнилося 60 років визнаному фахівцю в галузі статистики членові-кореспондентові НАН України Олександру Григоровичу Осауленку.

О.Г. Осауленко здобув вищу освіту в Київському інституті народного господарства ім. Д.С. Коротченка, який закінчив у 1974 р. Після навчання в аспірантурі його життя було пов’язане з роботою в органах державної статистики, де він пройшов шлях від завідувача відділу Обчислювального центру статистичного управління м. Києва до міністра статистики України. З 1997 року Олександр Григорович очолює Державний комітет статистики України. Маючи великий досвід, ґрунтовні дослідження, він став ініціатором реформування державної статистики задля її наближення до міжнародних стандартів і світової практики.

О.Г. Осауленко успішно поєднує практичну роботу з науковою і викладацькою. В 1983 р. він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, а в 2002 р. – доктора наук з державного управління. У 2009 році його обрано членом-кореспондентом НАН України.

У доробку вченого понад 150 праць, у яких досліджено актуальні проблеми розвитку національної статистики. Теоретичні, науково-методологічні положення, методики, рекомендації, що розробив Олександр Григорович, отримали широке визнання серед вітчизняних і зарубіжних фахівців. Крім наукового, праці О.Г. Осауленка мають велике практичне значення. Вони стали теоретичною основою для довгострокових програм розвитку вітчизняної статистики, а досягнуті результати отримали практичне втілення в низці законодавчих актів, які забезпечують ефективне функціонування статистичної галузі.

Учений зробив значний внесок і в розбудову статистичної інфраструктури. Він став одним з ініціаторів започаткування академічного Інституту демографії та соціальних досліджень. Також під його керівництвом створено Науково-технічний комплекс статистичних досліджень, Національну академію статистики, обліку й аудиту.

Олександр Григорович належить до складу редколегій фахових видань «Економіка України», «Статистика України», входить до спеціалізованих учених рад низки наукових установ і навчальних закладів.

Здобутки О.Г. Осауленка визнано і міжнародною спільнотою. Він офіційний представник України в Комісії ООН з народонаселення і розвитку, був представником України у Статистичній комісії ООН, а також головою Ради керівників статистичних служб держав-учасниць СНД, його обрано членом Конференції європейських статистиків.

Ученого відзначили високими державними нагородами: орденами «За заслуги» I–ІІІ ступенів, йому присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України», нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Наукова громадськість, колеги, друзі вітають Олександра Григоровича з ювілеєм, бажають довгих років життя, невичерпної енергійності, нових звершень.