Вісник НАН України. 2014. № 9. С. 9-15.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
11 липня 2014 року

Про стан підготовки «Великої української енциклопедії» (доповідачі — академік НАН України В.М. Локтєв і доктор історичних  наук Ю.І. Шаповал)

Про стан реалізації Концепції розвитку Національної академії наук України (доповідач — академік НАН України Б.Є. Патон)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач – член-кореспондент НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На початку засідання Президії НАН України 11 липня 2014 р. президент НАН України академік Б.Є. Патон привітав присутню на засіданні голову Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Л.М. Гриневич і подякував їй за уважне ставлення до проблем Академії та глибоке розуміння місця і ролі науки у розвитку держави. Президент НАН України високо оцінив співпрацю Академії з Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, спрямовану на внесення необхідних законодавчих змін у регулювання наукової сфери. Він нагадав, що НАН України брала активну участь у підготовці проекту нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», і на сьогодні більшість принципових пропозицій і зауважень Академії враховано. Академік Б.Є. Патон наголосив, що співпраця з Верховною Радою України завжди була і буде важливим пріоритетом діяльності Академії, й запевнив у готовності до більш тісної взаємодії з вищими органами державної влади у вирішенні найважливіших завдань соціально-економічного і культурного розвитку України.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Л.М. Гриневич у своєму виступі зазначила, що в нинішній, складній для України ситуації надзвичайно важливо закласти підґрунтя майбутнього становлення і розвитку держави, і таким фундаментом є освіта і наука. Верховна Рада ухвалила максимально адаптований до європейських стандартів закон «Про вищу освіту». Уже підготовлено проект нової редакції закону «Про наукову і науково-технічну діяльність», прийняття якого дасть можливість створити сприятливі умови для розвитку науки, підвищення її впливу на становлення інноваційної економіки держави. За активної участі представників Академії 2 липня 2014 р. відбулися парламентські слухання з питання «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави». За матеріалами цих слухань Комітет готує проект рекомендацій, який планується затвердити на пленарному засіданні Верховної Ради. Повний текст (PDF)