Вісник НАН України. 2017. № 3. С. 91

70-річчя члена-кореспондента НАН України М.Б. ШТЕРНА

Михайло Борисович Штерн – визнаний в Україні та світі вчений у галузі порошкової металургії та континуальної механіки пористих і пошкоджених матеріалів. Один з основоположників теорії пластичності стисливих матеріалів. Він отримав фундаментальні результати з теорії пластичності, локалізації деформації та руйнування пористих матеріалів, розподілу густини при пресуванні порошків, теорії різноопірних в умовах розтягу-стиску матеріалів та ін.

М.Б. Штерн народився 11 березня 1947 р. Після закінчення в 1970 р. Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка працює в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, де пройшов шлях від інженера до завідувача відділу.

Результати наукових досліджень М.Б. Штерна дозволили систематизувати уявлення про пресування порошків на засадах континуальної механіки та моделювати такі процеси так само ефективно, як у межах традиційної обробки компактних металів тиском. На базі цих результатів було оптимізовано багато схем пресування порошкових заготовок складної форми, створено відповідні засоби обчислювального моделювання. Водночас наукові роботи М.Б. Штерна справили помітний вплив і на вирішення традиційних питань руйнування в технології обробки металів тиском. Це дало змогу, зокрема, оптимізувати низку процесів інтенсивних пластичних деформацій: протягуванням з метою зміцнення внутрішніх поверхонь, гвинтової екструзії та рівноканального кутового пресування.

Науковий доробок М.Б. Штерна становить 3 монографії, 6 авторських свідоцтв та понад 200 наукових статей. Він підготував трьох кандидатів і двох докторів наук. М.Б. Штерн є членом редколегій журналів«Порошковая металлургия» та «Физика и техника высоких давлений». Він – голова спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій при Інституті проблем матеріалознавства НАН України, був членом експертної ради ВАК України та спеціалізованих вчених рад при Вінницькому державному технічному університеті і НТУУ «Київський політехнічний інститут».

айрейтинговіших фізичних журналів України – «Фізика низьких температур»; голова Наукової ради «Фізика низьких температур і кріогенна техніка» при ВФА НАН України і спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій ФТІНТ.

Під керівництвом і завдяки особистим зусиллям А.Ф. Попова Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України було переміщено із зони проведення АТО до м. Києва. Наразі Анатолій Федорович зосередився на збереженні наукової тематики та пошуку нових напрямів роботи Інституту, ініціює вирішення виробничих і соціальних проблем переміщених академічних установ як крок до комплексного розв’язання проблеми збереження наукового потенціалу Донбасу.

Наукова громадськість, колеги та учні від щирого серця вітають Анатолія Федоровича з ювілеєм, зичать йому міцного здоров’я, довгих щасливих років життя, творчої наснаги і успіхів в улюбленій справі.

Повний текст