Вісник НАН України. 2015. № 3. С. 32-37.
https://doi.org/10.15407/visn2015.03.032

КУХАР Валерій Павлович —
академік НАН України, почесний директор
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПРОГРАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ З ПРОБЛЕМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 січня 2015 року

Звітна доповідь голови наукової ради, керівника Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища академіка НАН України В.П. Кухаря про найважливіші наукові результати, отримані в рамках виконання зазначеної програми, що сприяли реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

Національна академія наук України ще з часів академіка В.І. Вернадського завжди займала активну позицію щодо проблем біосфери і діяльності людини як її складової. Після конференції ООН у Ріо-де-Жанейро 1992 р., яка визначила пріоритети таких відносин і цілі сталого розвитку, в цьому напрямі зроблено вже чимало, проте багато проблем і досі залишаються нерозв’язаними. Так, протягом майже 20 років ми неодноразово пропонували прийняти Державну концепцію сталого розвитку України, кілька варіантів якої було розроблено за нашою ініціативою. На жаль, Україна сьогодні – єдина країна Європи, яка й досі не має такого документа, не має і загальнодержавної стратегії сталого розвитку. Тому дуже важливою ініціативою НАН України стало започаткування цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища. Серед усіх цілей сталого розвитку, перелічених у міжнародних документах, зокрема у Порядку денному на ХХІ століття, для академічної програми було обрано три основні напрями: методологія забезпечення переходу України на принципи сталого розвитку, наукові аспекти раціонального використання природно-ресурсного потенціалу в умовах кліматичних змін і наукові проблеми збереження навколишнього середовища.

Під час першого конкурсу, проведеного у червні 2010 р., на розгляд Наукової ради Програми надійшло 197 проектів, 46 з них – зі співвиконавцями. За результатами конкурсу було відібрано 42 проекти, які виконувалися впродовж 2010–2012 рр. Потім у 2013 р. ми провели другий етап конкурсу проектів Програми і відібрали ще 4 проекти з 72 поданих на розгляд. Отже, за п’ять років, з 2010 по 2014 р., у рамках Програми загалом було виконано 46 проектів, у яких брали участь 47 установ із 10 відділень НАН України. У своєму виступі я зупинюся лише на окремих результатах, які, на мою думку, якнайкраще демонструють результативність і актуальність розробок учених НАН України. Повний текст (PDF) .