2011 №7

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Інформаційне повідомлення

Патон Б.Є.
Підсумки діяльності НАН України в 2010 році та основні напрями її подальшої роботи в сучасних умовах
Доповідь президента Національної академії наук України академіка НАН України Б.Є. Патона на сесії Загальних зборів 21 квітня 2011 року

Повний текст (PDF)

Литвин В.М.
Академія є сталою і постійною величиною
Промова Голови Верховної Ради України академіка НАН України В.М. Литвина

Повний текст (PDF)

ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ
Олійник Б.І.
Губерський Л.В.
Безуглий М.Д.
Бар’яхтар В.Г.
Булат А.Ф.
Ворона В.М.
Єльська Г.В.
Яцків Я.С.
Перевозчикова О.Л.
Широков А.І.

Невиголошені виступи
Старостенко В.І.
Кушнір Р.М.

ДОКУМЕНТИ
Постанова Загальних зборів Національної академії наук України
Про затвердження Звіту про діяльність НАН України у 2010 році та заходи щодо реалізації пропозицій і зауважень, висловлених на Загальних зборах НАН України

Постанови Президії Національної академії наук України

Про присудження Золотої медалі імені В.І. Вернадського НАН України

Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2010 р.

Про присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2010 р.

ЕСЕЙ
Голобородько Я.
Життєвий шлях — «духовні автобани»
До 80-річчя академіка Івана Дзюби

Повний текст (PDF)

ЮВІЛЕЇ
Гонтар О., Колесниченко Н.
Як гартувався алмаз
Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України — 50!

Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
70-річчя академіка НАН України А.А. Долінського
Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.А. Кордюма
Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.Я. Гутлянського
Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ф. Євдокимова
Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.Л. Шубенка
Повний текст (PDF)

50-річчя члена-кореспондента НАН України О.В. Пилипенка
Повний текст (PDF)

*****

Шпак Анатолій Петрович