2011 №8

ПРІОРИТЕТИ
Левенець Ю. 
Еволюція політичної влади в Україні
Повний текст (PDF)

ВИЗНАННЯ
Указ Президента України "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2010 року"

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Маруняк Є. 
Регіональні особливості глобалізаційних процесів
Повний текст (PDF)

ЮВІЛЕЇ
Панасюк В. 
Задля міцності і довговічності
Фізико-механічному інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України – 60 років

Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Кривонос Ю. 
Алгоритм виконання надскладних завдань
Академікові НАН України І.В. Сергієнку — 75!

Повний текст (PDF)

Горкіна Л., Довбенко М. 
Літописець і теоретик економіки України

З нагоди 90-річчя іноземного члена НАН України І.-С. Коропецького

Повний текст (PDF)

Голобородько Я. 
Автономна аналітика «гранд-критика»

До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Григорія Сивоконя

Повний текст (PDF)

РЕТРОСПЕКТИВА
Солдатенко В., Любовець О. 
Суспільно-політичні альтернативи революційної доби 
Повний текст (PDF)

Кожушко Б., Шендеровський В. 
З історії відкриття рідких кристалів

Повний текст (PDF)

РЕЦЕНЗІЇ
Чумаченко М. 
Наукове обґрунтування соціальної спрямованості економічного розвитку
Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
70-річчя академіка НАН України В.Л. Макарова 
Повний текст (PDF)

70-річчя академіка НАН України Л.Г. Руденка 
Повний текст (PDF)

50-річчя академіка НАН України Ю.А. Левенця
Повний текст (PDF) 

90-річчя члена-кореспондента НАН України Б.М. Малиновського 
Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Боюна 
Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. Грицика
Повний текст (PDF)