Вісник НАН України. 2018. № 7. С.111

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.Б. ЄВТУХА

Доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України Володимир Борисович Євтух народився 14 липня 1948 р. Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1971). У 1974–1990 рр. працював в Інституті історії АН УРСР та Інституті соціально-економічних проблем зарубіжних країн АН УРСР. У 1990–1991 рр. – завідувач відділу Центру національних відносин Інституту історії АН УРСР, у 1991–1995 рр. – керівник Центру етносоціологічних та етнополітичних досліджень, заступник директора Інституту соціології НАН України. У 1995–1997 рр. – міністр у справах національностей та міграції України, голова Державного комітету в справах національностей та міграції. У 1997–2000 рр. – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Італійській Республіці. У 2001–2007 рр. – декан факультету соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2007 р. – директор Інституту соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника 2-го класу.

В.Б. Євтух – відомий вчений у галузі історії та теорії соціології. Його наукові інтереси охоплюють практично всі напрями етносоціології, теорії етносу, соціології міжетнічних стосунків, етнополітології. Він розробив авторські концепції етнополітичних та етносоціальних досліджень в Україні, визначив предмет і об’єкт етносоціології як науки та навчальної дисципліни. Володимир Борисович є автором понад 350 наукових праць, зокрема більш ніж 30 монографій. Широке визнання дістали такі публікації, як «Концепція етнополітичних досліджень в Україні» (1992), «Етнополітика в Україні: культурологічний та правничий аспекти» (1997), «Соціологія міжетнічного конфлікту: теоретичний аспект» (2006), «Етнічність: енциклопедичний довідник» (2012).

Наукові здобутки В.Б. Євтуха відзначено премією імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка, премією НАН України імені М.С. Грушевського, орденом «За заслуги» III та ІІ ступенів.

Повний текст