Вісник НАН України. 2017. № 1. С. 117

80-річчя академіка НАН України Є.Я. ХРУСЛОВА

7 січня 2017 р. виповнилося 80 років відомому українському математику, доктору фізико-математичних наук, професору, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, академіку НАН України Євгену Яковичу Хруслову. У 1959 р. він закінчив Харківський політехнічний інститут. З 1961 р. працює у Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, де пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділу диференціальнних рівнянь та геометрії і керівника Математичного відділення Інституту.

Наукові інтереси Є.Я. Хруслова охоплюють широке коло проблем математичної фізики. Він є одним із засновників теорії усереднення диференціальних операторів з частинними похідними. Євген Якович здійснив вичерпне дослідження крайових задач Діріхле в областях з дрібнозернистими межами. Розвинені ним нові варіаційні методи дослідження рівнянь математичної фізики у сильно перфорованих областях дали змогу побудувати усереднені моделі фізичних процесів, що відбуваються у мікронеоднорідних середовищах. Низка праць Є.Я. Хруслова пов’язана з дослідженням асимптотичної поведінки розв’язків крайових задач на ріманових многовидах. Іншим важливим напрямом йогодіяльності є теорія нелінійних еволюційних рівнянь. Євген Якович вперше обґрунтував існування асимптотичних солітонів для багатьох еволюційних рівнянь з початковими даними типу сходинки. Він є також фахівцем з теорії обернених задач електромагнітного зондування.

Понад 40 років Євген Якович читав лекції з різних математичних дисциплін у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна, керував підготовкою кількох десятків дипломних проектів. Його обрано почесним доктором ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Є.Я. Хруслов є автором 3 монографій і більш ніж 135 наукових статей та оглядів. Під його керівництвом підготували і захистили дисертації 21 кандидат і 3 доктори наук. Він є заступником академіка-секретаря Відділення математики НАН України, головою спеціалізованої ради із захисту дисертацій ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, президентом Харківського математичного товариства.

Повний текст (PDF)