Вісник НАН України. 2018. № 8. С.93-95

ПИРОЖКОВ Сергій Іванович
академік НАН України, віце-президент НАН України, голова Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України

ВЕРГУНОВ Віктор Анатолійович —
академік НААН України, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України

ЮВІЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
До 60-річчя академіка НААН України Я.М. Гадзала

3 серпня 2018 р. виповнюється 60 років відомому українському вченому-агроному, фахівцю із захисту ягідних культур від шкідників, політичному діячу, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, президенту Національної академії аграрних наук України, доктору сільськогосподарських наук, професору, академіку НААН України Ярославу Михайловичу Гадзалу.

Народився Ярослав Михайлович Гадзало 3 серпня 1958 р. у с. Артищів Городоцького району Львівської області. Успадкувавши від батьків, Михайла Степановича і Марії Федорівни, любов до праці, до людей, до рідної землі, він усе своє життя дотримується цих орієнтирів. Оптимізм і віра в Українську державу стали основними складовими його вдачі та підґрунтям для формування активної громадянської і політичної позиції.

Ще у шкільні роки Ярослав Михайлович захоплювався рослинництвом, вивчав здобутки вітчизняних учених-аграріїв щодо отримання високих урожаїв, цікавився унікальною культурою українського народу. В 1977 р., після закінчення навчання у Вишнянському радгоспі-технікумі, працював агрономом-меліоратором у колгоспі «Зоря» Городоцького району Львівської області. У 1978 р. вступив на факультет захисту рослин Української сільськогосподарської академії (нині — Національний університет біоресурсів та природокористування України).

Найпомітніший вплив на формування Я.М. Гадзала як висококваліфікованого фахівця справили викладачі: М.М. Кирик, О.І. Гончаренко, В.Ф. Пересипкін, М.М. Сініцин, М.М. Пліска та ін. Ще в студентські роки він долучився до науково-дослідної роботи в гуртках вишу, віддаючи перевагу вивченню екологізації захисту рослин, природно збалансованого співіснування видів біоценозів у системі інтегрованого фітозахисту. Мешкав у студентському гуртожитку, вів активне студентське життя, брав участь у роботі органів студентського самоврядування. Захоплювався футболом.

Українську сільськогосподарську академію Ярослав Михайлович закінчив з відзнакою у 1983 p. Упродовж 1983–1986 рр. був аспірантом у своїй альма-матер на кафедрі загальної ентомології і зоології. У 1986 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему «Ентомофауна малини і боротьба зі шкідливими видами в центральному Лісостепу УРСР». Уперше здійснив комплексний аналіз сучасного фітосанітарного стану цієї ягідної культури, уточнив її біологічні особливості, вивчив динаміку корисних і шкідливих видів комах, визначив рівні економічних порогів шкідливості та рівні ефективності зоофагів, що стало основою розроблення екологічно й економічно обґрунтованої системи її інтегрованого захисту в центральному Лісостепу України. Після закінчення аспірантури він упродовж року працював асистентом кафедри загальної ентомології і зоології Української сільськогосподарської академії, а також заступником декана факультету захисту рослин.

Надалі Я.М. Гадзало обіймав посади заступника голови колгоспу с. Завидовичі Городоцького району Львівської області (1987–1993 рр.), першого заступника генерального директора агрокомбінату «Городоцький» (з 1990 р.), начальника Управління сільського господарства і продовольства Городоцького району Львівської області (з 1991 р.), голови Городоцької районної ради народних депутатів та Городоцької райдержадміністрації Львівської області (з 1994 р.) заступника голови Львівської облдержадміністрації (1998–2000 рр.).

Визначальними фаховими рисами Ярослава Михайловича, які проявилися впродовж його роботи на зазначених посадах, були професійна компетентність, науковий підхід до виконання своїх обов’язків, спрямованість на позитивний результат, висока самовимогливість, повага до колег. 

Повний текст