2017 №3

Вітання академіку Б.Є. Патону з нагоди 55-річчя від дня обрання на посаду президента НАН України 
Анотація   Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
11 січня 2017 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України
25 січня 2017 року

Анотація   Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Старостенко В.І.
Про виконання наукового проекту «Геофізичні дослідження літосфери центрального та північного регіонів України для оцінки перспектив нафтогазоносності (GEORIFT)»
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 січня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Тимошенко В.І.
https://doi.org/10.15407/visn2017.03.024

Комп’ютерне моделювання аеротермогазодинамічних процесів у технічних об’єктах ракетно-космічна техніка, енергетика, металургія)
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 січня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Комісаренко С.В.
Дослідження молекулярних механізмів тромбоутворення та створення кровоспинних засобів
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 25 січня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Ланде Д.В.
https://doi.org/10.15407/visn2017.03.045

Аналіз інформаційних потоків у глобальних комп’ютерних мережах
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 25 січня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Моргун В.В., Рибалка О.І.
https://doi.org/10.15407/visn2017.03.054
Стратегія генетичного поліпшення зернових злаків з метою забезпечення продовольчої безпеки, лікувально-профілактичного харчування та потреб переробної промисловості
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Каденюк Л.К.
Ідея Екологічної Конституції Землі як фактор національної і глобальної безпеки
Анотація   Повний текст (PDF)

ПОДІЇ
Гриньов Б.В., Кияк Б.Р., Андрущенко В.Б.
Моніторинг активності вітчизняних учених через призму конкурсної діяльності
До 25-річчя Державного фонду фундаментальних досліджень
Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України А.Ф. Попова
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя академіка НАН України С.Л. Гнатченка
Анотація   Повний текст (PDF)

80-річчя академіка НАН України Ю.І. Тарасевича 
Анотація   Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України В.І. Кир’яна
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України Г.О. Воропаєва 
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. Анісімова
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України М.Б. Штерна
Анотація   Повний текст (PDF)