Вісник НАН України. 2014. № 5. С. 65-69.

ЗАДІРАКА Валерій Костянтинович –
член-кореспондент НАН України,
завідувач відділу оптимізації чисельних методів
Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Безпеки безкоштовної не буває.
Постулат безпеки

Вельмишановний Борисе Євгеновичу! Шановна Президіє!

Комп’ютерні технології, які зараз широко використовують не лише в інформатиці, а й у багатьох інших галузях науки, оперують з інформацією, базами даних, які мають бути захищені. Треба бути впевненим у тому, що використовувана інформація якісна і що по дорозі не була спотворена. Тому питання розроблення та впровадження методів інформаційної безпеки є актуальними не лише для криптології та стеганології, а й для майже всіх галузей науки і практики. Розглянемо порівняльний аналіз симетричної та асиметричної криптографії. За продуктивністю асиметрична криптографія поступається симетричній на один-два порядки. Симетрична криптографія має такі вади, як проблема розповсюдження ключів, хоча вона полегшена завдяки асиметричній криптографії, і те, що її можна використовувати лише тоді, коли абоненти мережі довіряють один одному. Однак це не стосується  військової справи, розвідки, забезпечення дипломатичних каналів зв’язку, фінансово-кредитної сфери, комерційної таємниці тощо. Тому в цих ситуаціях може бути застосована лише асиметрична криптографія. Крім того, задачі автентифікації інформації, застосування електронного цифрового підпису, його верифікації, розповсюдження ключів відкритими каналами зв’язку, реалізація криптографічних протоколів вирішуються лише засобами асиметричної криптографії. Те саме стосується і задач шифрування й дешифрування інформації. Безумовно, хотілося, щоб ці задачі розв’язувалися швидше, чим можна нівелювати розбіжність у продуктивності симетричної та асиметричної криптографії. Повний текст (PDF).