Вісник НАН України. 2015. № 10. С. 99.

80-річчя члена-кореспондента НАН України Л.І. ФРАНЦЕВИЧА

Видатний учений-зоолог, заслужений діяч науки і техніки України, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Леонід Іванович Францевич народився 3 жовтня 1935 р. у Києві, в сім’ї видатного вченого у галузі фізичної хімії і матеріалознавства академіка Івана Микитовича Францевича. Здобув вищу освіту на біологічному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Понад 50 років Леонід Іванович плідно працює в Інституті зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.

Л.І. Францевич зробив низку важливих відкриттів у вивченні комах, зокрема, вперше виявив таке явище, як здатність тварин розпізнавати випадкові двовимірні зображення за їхньою текстурою. Всесвітнє визнання здобули праці, присвячені локомоторним маневрам комах і функціонуванню їхніх органів чуття, які забезпечують рух.

З осені 1986 по 1988 р. Леонід Іванович очолював роботу київських зоологів у Зоні відчуження ЧАЕС. Разом з колегами виконав широку біоіндикацію забруднення водойм і суходолу. Було складено карти забруднення 90Sr Київської області та річок басейну Дніпра. На основі методів оброблення багатокомпонентних зборів Леонід Іванович створив першу в Україні модель оптимізації допустимих рівнів вмісту радіонуклідів у продуктах харчування. Він досліджував вплив Чорнобильської катастрофи на навколишнє середовище, зокрема тваринний світ, здійснив наукове обґрунтування реабілітації забруднених територій та радіаційного захисту населення України. За цю практично важливу наукову і організаційну роботу Леоніда Івановича було нагороджено орденом «Знак Пошани», удостоєно Державної премії України в галузі науки і техніки та премії ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.

Результати наукової діяльності Л.І. Францевича відображено у більш як 150 друкованих працях, найвизначнішими з яких є «Пространственная ориентация животных», «Животные в радиоактивной зоне» та «Зрительный анализ пространства у насекомых», за яку йому було присуджено Державну премію СРСР у галузі науки і техніки.