2003 №1

У ПРЕЗИДІЇ
Підготовка до відзначення 150-річчя від дня народження Івана Франка

Електрофізичні радіаційні технології

Завдання у галузі корозії та протикорозійного захисту

ДОКУМЕНТ
Блер Т.
Про значення науки
Промова прем’єр-міністра Великої Британії у Королівському товаристві Великої Британії 23 травня 2002 року

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Сергієнко І., Гупал А.
Сучасна математика — поєднання дедуктивного та індуктивного підходів

Поліщук Л.
Сімейний раковий синдром: вирок чи засторога?

Зубаков В.
Аспекти екогеософської парадигми

ПАМ’ЯТЬ
Амосов М.
Кілька принципових питань

Торжевська Г.
Не експеримент, а життя

РЕТРОСПЕКТИВА
Ворона П., Вишневський І.
Українські сторінки в біографії «головного ядерника»
До 100-річчя від дня народження І.В. Курчатова

Голобородько Я.
Аристократ філологічної думки
До 150-річчя від дня народження Дмитра Овсянико-Куликовського

ФОРУМИ
Ситенко Ю., Іоргов М.
Неевклідова геометрія в сучасній фізиці Костерін С. Імені видатного біохіміка

Костерін С.
Імені видатного біохіміка

ВІТАЄМО!

80-річчя академіка НАН України О.М. Лук’янової

70-річчя академіка НАН України Ю.Р. Шеляга-Сосонка

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.О. Боброва

60-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Огенка

ГОРТАЮЧИ СТОРІНКИ
Долішній М., Злупко С.
Актуальне видання з української регіоналістики
Рецензія на книгу В. Януковича «Социально-экономическое развитие региона: проблемы, пути решения»

КУР’ЄР
Коштовні метали випускає завод

Оновлений «Булат»

Целюлозу «варять» із пшениці

За новітньою технологією

Фізичні поля і здоров’я