2018 №6

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
21 березня 2018 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України
4 квітня 2018 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України
18 квітня 2018  року

Анотація   Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Фірстов Г.С.
https://doi.org/10.15407/visn2018.06.019
Функціональні матеріали з пам’яттю форми: сучасний стан і перспективи використання
З
а матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 21 березня 2018 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Лібанова Е.М., Вернер І.Є.
https://doi.org/10.15407/visn2018.06.035
Про наукове забезпечення проведення перепису населення
С
тенограма співдоповіді на спільному засіданні Президії НАН України та Колегії Державної служби статистики України 4 квітня 2018 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Єсилевський С.О.
https://doi.org/10.15407/visn2018.06.043
Молекулярне моделювання біологічних систем: стан та перспективи 
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 4 квітня 2018 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Пирожков С.І.
https://doi.org/10.15407/visn2018.06.050

Про Національну доповідь «Україна: шлях до консолідації суспільства»
С
тенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 квітня 2018 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Гриценко П.Ю.
https://doi.org/10.15407/visn2018.06.064

Стратегії сучасних лінгвістичних досліджень і завдання академічної лінгвоукраїністики 
З
а матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 квітня 2018  року
Анотація   Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Гольцев А.М.
https://doi.org/10.15407/visn2018.06.075
Кріобіологічний постамент Нобелівської премії з хімії 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Кириленко І.Г.
Глобалізація ноосфери: проблеми, виклики, перспективи
Анотація   Повний текст (PDF)

Еннан А.А., Дубина Д.В., Царенко П.М., Вакаренко Л.П., Дзюба Т.П., Шихалєєва Г.М.
https://doi.org/10.15407/visn2018.06.093

Як відновити екосистему Куяльницького лиману?
Анотація   Повний текст (PDF)

ПОДІЇ
ХІІ Всеукраїнський фестиваль науки
Анотація   Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Лібанова Е.М., Аксьонова С.Ю., Рудницький О.П.
Життя невід’ємне від науки
Д
о 70-річчя академіка НАН України С.І. Пирожкова
Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України Б.І. Бондаренка
Анотація   Повний текст (PDF)

60-річчя академіка НАН України В.П. Вишневського
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України А.В. Анісімова
Анотація   Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України І.Ю. Єгорова
Анотація   Повний текст (PDF)