2006 №10

ПРІОРИТЕТИ
Амоша О., Землянкін А., Моісеєв Г.
Підгрунтя інноваційного розвитку
Проблеми і перспективи взаємодії академічної науки й освіти

ЕНЕРГОРЕСУРС
Микитенко В.
Енергоефективність національної економіки: соціально-економічні аспекти

Петраков М.
Нафта: благо чи прокляття Росії?

КУТ ЗОРУ
Костенко О.
Соціальний натуралізм — світогляд майбутнього

ВИЗНАННЯ
Ковтун Г.
Нобелівські лауреати — 2006

РЕТРОСПЕКТИВА
Чекман І.
«Україно, обітована земле мого серця!»
Нобелівські лауреати — вихідці з України

РЕЗОНАНС
Біотестування як метод оцінки якості питних вод

РЕЦЕНЗІЇ
Маліцький Б., Онопрієнко В., Денисюк В.
Шлях до економіки знань

Мірошниченко М.
Радикали кисню та оксиду азоту при канцерогенезі

ВІТАЄМО!
80-річчя члена-кореспондента НАН України В.Й. Лакомського

70-річчя академіка НАН України Ю.П. Корчевого

70-річчя члена-кореспондента НАН України І.С. Чекмана

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.А. Даниленка