Вісник НАН України. 2017. № 10. С.  117

60-річчя члена-кореспондента НАН України О.С. ВЛАСЮКА

Доктор економічних наук, професор, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України Олександр Степанович Власюк народився 8 жовтня 1957 р. Закінчив Українську сільськогосподарську академію. У 2001–2002 рр. – в.о. директора Національного інституту стратегічних досліджень. У 2007–2010 рр. очолював Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБО України. У 2010–2014 рр. – перший віце-президент Державної науково-навчальної установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України. З 2014 р. – перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Наукові інтереси О.С. Власюка пов’язані з широким колом питань національної безпеки України: від обґрунтування концептуальних положень та методологічних підходів до розроблення механізмів вирішення конкретних завдань та проектів нормативних документів. Проблематика його досліджень охоплює сфери внутрішньополітичної (творення української політичної нації, конфлікт світоглядів та чинники консолідації в українському соціумі, українська національна ідея), зовнішньополітичної (виклики глобалізації, співробітництво з міжнародними структурами безпеки, стратегічне партнерство, регіональні інтеграційні процеси, врегулювання «заморожених» конфліктів), економічної (забезпечення конкурентоспроможності, фінансова безпека, антикризове регулювання, безпека міжнародних економічних відносин та інтеграційних процесів, інвестиційно-інноваційна та енергетична безпека), гуманітарної і соціальної (комплекс проблем безпеки людського розвитку), регіональної (реформування адміністративно-територіального устрою, проблеми децентралізації та регіоналізму), інформаційної (побудова інформаційного суспільства, державна інформаційна політика, інформаційні війни) безпеки держави, а також забезпечення національної безпеки України в умовах російської агресії.

Має понад 250 наукових публікацій. Автор 6 і співавтор 22 монографій.

Повний текст.