Вісник НАН України. 2018. № 7. С.95-106

КОСТЕРІН Сергій Олексійович
академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, заступник директора Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

ДАНИЛОВА Валентина Михайлівна —
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

ЗАСНОВНИК МОЛЕКУЛЯРНОЇ ІМУНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ, ВІДОМИЙ ПОЛІТИЧНИЙ І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ
До 75-річчя академіка НАН України С.В. Комісаренка

9 липня виповнюється 75 років відомому вченому-біохіміку, засновнику наукової школи з молекулярної імунології, дипломату, державному і громадському діячу, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (1979), заслуженому діячу науки і техніки України (2008), лауреату іменних премій НАН України ім. О.В. Палладіна (2003) та ім. І.І. Мечникова (2012), академіку-секретарю Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, директору Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, доктору біологічних наук, професору, академіку НАН України та НАМН України Сергію Васильовичу Комісаренку.

Молекулярна імунологія виникла і сформувалася як один із найактуальніших напрямів сучасної біології та прямий «нащадок» традиційної імунології і в останні 50 років активно розвивається. Ця наука інтегральна, оскільки використовує методи і досягнення біохімії, біофізики, молекулярної біології, генетики та інших наук, хоча й спрямована на вивчення тільки однієї системи — імунної, основним призначенням якої є підтримання генетичної сталості внутрішнього середовища організму. Імунна система бореться з численними захворюваннями, починаючи з інфекційних і закінчуючи новоутвореннями, в організмах людини, тварин, рослин.

Дослідження в галузі фундаментальної імунології є конче важливими, оскільки дають ученим унікальну можливість на різних рівнях організації моделювати і вивчати загальні біологічні процеси, пов’язані з диференціацією, проліферацією та смертю клітин, з механізмами між- і внутрішньоклітинної сигналізації, досліджувати структурну організацію та функціонування макромолекул у лімфоцитах. Імунохімічні методи дослідження є основою для створення і використання високочутливих та високоспецифічних імунодіагностикумів, потрібних для медицини, ветеринарії, промисловості, зокрема для розвитку імунобіотехнологій чи моніторингу стану довкілля. Саме цією складною, але вкрай важливою наукою й зацікавився свого часу Сергій Васильович Комісаренко, першим в Україні започаткувавши новий науковий напрям досліджень — молекулярну імунологію.

Все починається з дитинства. Сергій Васильович Комісаренко народився 9 липня 1943 р. в м. Уфа (РФ), куди на час війни було евакуйовано установи АН УРСР. Його батько, Василь Павлович Комісаренко (1907–1993) — видатний український патофізіолог-ендокринолог, засновник Київського науково-дослідного інституту ендокринології та обміну речовин; мати, Любов Іларіонівна Дросовська-Комісаренко (1908–1994), була співробітником Інституту економіки АН УРСР, але мала мудрість віддати перевагу не кар’єрним перспективам, а сім’ї та вихованню дітей, яким з раннього дитинства прищеплювала інтерес до знань та культурної спадщини, навчала мов, музики, гарних манер. У своїх спогадах Сергій Васильович зазначає: «Нас із братом батьки виховували, я б сказав, раціонально — в міру суворо, в міру ліберально. Мали все, що необхідно, особливо для освіти, але нічого зайвого, навіть натяку на розкіш».

Сергій Комісаренко закінчив одну з найкращих київських шкіл — 92-гу імені Івана Франка (колишня колегія Павла Галагана). Це була перша в Києві школа з поглибленим вивченням англійської мови. Ще в старших класах його зацікавили механізми життєдіяльності живих істот, тому він вагався перед вибором — медінститут чи біофак університету. Батько пояснив, що медична освіта дає глибокі знання про найвище і найскладніше творіння природи — людину, і саме ці знання дозволяють краще розуміти закономірності функціонування інших живих організмів. Отже, після закінчення середньої школи Сергій вступив на лікувальний факультет Київського медичного інституту.

Повний текст