Вісник НАН України. 2021. № 2. С. 3-11
https://doi.org/10.15407/visn2021.02.003

Рафальський Олег Олексійович —
віцепрезидент НАН України, член-кореспондент НАН України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5161-047X

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПЕРЕХРЕСТЯ ЕТНОПОЛІТОЛОГІЇ

У статті розкрито актуальність синтезу в етнополітології наукового знання, здобутого в різних галузях науки — етнології, історії, правознавстві, соціальній психології та ін. Конкретними політичними ситуаціями проілюстровано складність виконання етнополітологією концептуальної і прикладної функцій, які полягають в осмисленні і роз’ясненні подій, їх оцінюванні в категоріях моралі і права, а також у прогнозному моделюванні. Поставлено питання про посилення координаційної складової в організації етнополітичних досліджень.
Ключові слова: етнополітологія, концептуальна та прикладна функції етнополітології, прогнозне моделювання, координація досліджень.

Повний текст (PDF)