Вісник НАН України. 2015. № 9. С. 27–32.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
10 липня 2015 року

Про реалізацію основних завдань НАН України в наступному періоді, визначених Загальними зборами НАН України 15 квітня 2015 р. (доповідачі – академіки НАН України А.Г. Наумовець, В.П. Горбулін, В.Г. Кошечко, С.І. Пирожков)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач – академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії НАН України 10 липня 2015 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали доповіді голів секцій НАН України, віце-президентів НАН України академіків НАН України Антона Григоровича Наумовця, Володимира Павловича Горбуліна, Вячеслава Григоровича Кошечка, Сергія Івановича Пирожкова про реалізацію основних завдань НАН України в наступному періоді, визначених Загальними зборами НАН України 15 квітня 2015 р. (докладніше).

Основні завдання Національної академії наук України були ґрунтовно обговорені та визначені на сесії Загальних зборів НАН України, що відбулася 15 квітня 2015 р. Найголовнішим серед них є всебічний розвиток фундаментальних досліджень із сучасних наукових напрямів. Підґрунтям цього розвитку має стати розширення програмно-цільового та конкурсного фінансування наукових досліджень та істотне збільшення позабюджетних надходжень для поліпшення їх матеріально-технічного та інформаційного забезпечення. Важливим пріоритетом було визначено роботу з наукового забезпечення вирішення першочергових державних проблем і, насамперед, активну участь у науково-технічному супроводі оборонно-промислового комплексу країни.

Крім того, основними завданнями НАН України є цілеспрямована активізація науково-експертної діяльності, підвищення якості експертних висновків, аналітичних та прогнозних матеріалів, а також розвиток міжнародних наукових і науково-технічних зв’язків, забезпечення активної участі науковців у програмах Єврокомісії. Потребує вдосконалення діяльність Президії НАН України, секцій, відділень та установ щодо вирішення проблем кадрового забезпечення, залучення до наукової діяльності талановитої молоді, підвищення рівня соціального захисту працівників Академії. Вагомим чинником зростання ефективності наукової та науково-технічної діяльності є й удосконалення її нормативно-правової бази.

Реалізація зазначених основних завдань має дуже велике значення. У доповідях було зазначено, що, незважаючи на вкрай складну політичну і соціально-економічну ситуацію, потрібно робити все можливе для збереження та розвитку НАН України, для підвищення ефективності її діяльності. Нещодавно всі секції НАН України провели розширені засідання за участю директорів наукових установ, на яких усебічно розглянули ці питання і запропонували відповідні заходи.

З метою ефективного розвитку досліджень за сучасними науковими напрямами відділенням та установам НАН України слід наполегливо проводити роботу з якісного оновлення тематики досліджень, враховуючи при цьому як світові тенденції розвитку науки і техніки, так і потреби вітчизняної економіки. Необхідно забезпечити якісну експертизу тематики, а для впровадження прикладних досліджень і розробок активніше шукати у виробничій сфері зацікавлених інвесторів.

Вагомим чинником розвитку досліджень мають стати програмно-цільові та конкурсні засади їх організації. З огляду на те, що наприкінці цього року завершується термін виконання багатьох академічних цільових наукових програм, варто дуже відповідально поставитися до започаткування з 2016 р. нових програм. Голови секцій НАН України мають запропонувати найбільш актуальні комплексні проблеми міждисциплінарного характеру. Необхідно також якісно оновити програми фундаментальних досліджень усіх відділень Академії. Повний текст