Вісник НАН України. 2014. № 8. С. 94-99.

МАКСИМЕНКО Віталій Борисович –
доктор медичних наук,  професор, заступник директора з наукової роботи
Державної установи «Національний інститут серцево-судинної хірургії
імені М.М. Амосова НАМН України»

ЖИТТЯ, ПРИСВЯЧЕНЕ ПОРЯТУНКУ СЕРДЕЦЬ
До 80-річчя від дня народження академіка НАН України Г.В. Книшова

6 серпня 2014 р. виповнюється 80 років від дня народження видатного кардіохірурга, вченого зі світовим ім’ям, Героя України, директора ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», заслуженого діяча науки і техніки України, двічі лауреата Державної премії України, доктора медичних наук, професора, академіка НАН України та НАМН України Геннадія Васильовича Книшова.

Геннадій Васильович Книшов народився в місті Дебальцеве Донецької області в сім’ї залізничників. З дитинства він захоплювався природою, хотів вивчати земні надра, бути геологом, однак волею долі став лікарем, вступивши в 1952 р. до Донецького медичного інституту. Він виявив активність, став душею студентського товариства, був комсоргом – спочатку групи, потім курсу, незмінним організатором студентської самодіяльності. Йому навіть пророкували театральну кар’єру, але всі пісенно-танцювальні спроби були лише даниною молодості й віддушиною в наполегливому серйозному навчанні майбутнього лікаря. На все життя це сформувало в його душі безмежну любов до мистецтва, здатність розуміти і відчувати прекрасне, яка проявляється в усьому, передусім у навчанні, спілкуванні з однодумцями, лікуванні хворих, науковій роботі.

У 1958 р. Г.В. Книшов закінчив інститут і його було направлено хірургом у Донецьку обласну лікарню, де він зробив перші професійні кроки і за чотири роки виріс до рівня авторитетного фахівця. Він успішно оперував на всіх органах, крім серця й легенів, а хотілося освоїти і цю складну хірургію. Тому, коли випала нагода пройти стажування в Київському інституті туберкульозу та грудної хірургії, поїхав не роздумуючи. Вже за три місяці під контролем Миколи Михайловича Амосова перспективний стажер виконав першу самостійну операцію на серці.

З 1962 по 1965 р. навчався в аспірантурі Клініки серцевої хірургії Київського інституту туберкульозу та грудної хірургії під керівництвом М.М. Амосова. Кандидатську дисертацію «Хірургічна тактика при мітральному стенозі, ускладненому тромбозом лівого передсердя» Г.В. Книшов написав швидко й успішно захистив у 1965 р. Не менш блискучим був і захист у 1975 р. докторської дисертації на тему «Протезування мітрального клапана при набутій серцевій недостатності».

Свою першу наукову перемогу ювіляр згадує так: «Тогда большой проблемой было лечение самого распространенного приобретенного порока сердца – митрального стеноза, осложненного тромбозом левого предсердия. Это осложнение практически исключало безопасную хирургическую коррекцию на работающем сердце. Я предложил шесть методик операций и разработал аппарат для отсасывания тромбов из левого предсердия во время митральной комиссуротомии у больных с митральным стенозом. По этой теме в 1965 году защитил кандидатскую диссертацию, а методика была впервые в Украине запатентована». Повний текст (PDF)