Вісник НАН України. 2021. № 2. С. 83-88
https://doi.org/10.15407/visn2021.02.083

Скрипнюк Олександр Васильович —
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заступник директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

ВИДАТНИЙ ОРГАНІЗАТОР АКАДЕМІЧНОЇ ПРАВОВОЇ НАУКИ І ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ — НАШ СУЧАСНИК
До 85-річчя академіка НАН України Ю.С. Шемшученка

14 грудня 2020 р. виповнилося 85-років видатному українському вченому в галузі правознавства та державознавства, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (2004), заслуженому діячеві науки і техніки України (1995), лауреату премій НАН України: ім. Д.З. Мануїльського (1991) та ім. М.П. Василенка (1998), лауреату премії імені Ярослава Мудрого НАПрН України і Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2014), директору Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (з 1988), почесному ректору Київського університету права НАН України (2006), доктору юридичних наук (1979), професору (1985), академіку НАН України (1992), академіку НАПрН України (1993) Юрію Сергійовичу Шемшученку.

Повний текст (PDF)