Вісник НАН України. 2014. № 5. С. 97-100.

ГОНЧАРУК Владислав Володимирович
академік НАН України, директор
Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. ДуманськогоНАН України

АНАТОЛІЙ ТЕРЕНТІЙОВИЧ ПИЛИПЕНКО — ЛЮДИНА, ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ
До 100-річчя від дня народження академіка А.Т. Пилипенка

3 травня 2014 р. наукова громадськість світу відзначила 100-річчя від дня народження академіка НАН України Анатолія Терентійовича Пилипенка — видатного вченого, педагога, блискучого організатора науки, істинного творця, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України, який зробив значний внесок у розвиток аналітичної хімії, хімії комплексних сполук та охорони навколишнього середовища.

Анатолій Терентійович Пилипенко народився 3 травня 1914 р. в селі Кирилівка (нині Шевченкове) Черкаської області. У 1931 р. він вступив на хімічний факультет Київського індустріального (нині політехнічного) інституту, після закінчення якого залишився в аспірантурі на кафедрі аналітичної хімії. Перші наукові роботи Анатолія Терентійовича були присвячені теорії розчинності осадів, пізніше він досліджував методи аналізу рідкісних елементів, а в 1939 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження методів аналізу танталу і ніобію». Під час Великої Вітчизняної війни Анатолій Терентійович був учасником бойових дій, його нагороджено орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня. У 1944 р. він повертається до Києва і починає читати курс лекцій студентам як доцент кафедри аналітичної хімії Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У цей час у своїй науковій діяльності А.Т. Пилипенко велику увагу приділяє проблемі використання органічних реагентів у аналітичних цілях. У 1960 р. Анатолій Терентійович успішно захистив докторську дисертацію на тему «Використання сірковмісних органічних реактивів в аналізі», в якій узагальнив результати дослідження взаємодії низки органічних реагентів з неорганічними іонами і можливість застосування утворених комплексних сполук в аналізі складних об’єктів.

У період 1960–1968 рр. А.Т. Пилипенко тричі обирався деканом хімічного факультету Київського державного університету, був проректором з навчальної роботи (1971–1975). У 1961 р. Анатолій Терентійович організував і очолив в Університеті кафедру хімії та аналізу рідкісних елементів, на якій активно проводилися дослідження комплексних сполук рідкісних елементів з азот-, сірко- і селенвмісними органічними реагентами. У 1969–1971 рр. Анатолій Терентійович був заступником директора Інституту загальної та неорганічної хімії (ІЗНХ) АН УРСР. Починаючи з 1968 р. і впродовж наступних 20 років А.Т. Пилипенко керував відділом аналітичної хімії спочатку в ІЗНХ АН УРСР, а в 1975 р. відділ було переведено до Інституту колоїдної хімії та хімії води (ІКХХВ) АН УРСР. З 1975 по 1988 рр. Анатолій Терентійович був директором ІКХХВ АН УРСР, потім – його почесним директором. У 1969 р. А.Т. Пилипенка було обрано членом-кореспондентом АН УРСР, а в 1976 р. – академіком АН УРСР. Повний текст (PDF).