2004 №5

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Перше засідання

Друге засідання

Про підсумки звітного періоду та основні завдання з підвищення ефективності діяльності НАН України
Доповідь президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патока

Стратегії поступу наукову підтримку
Промова Прем’єр-міністра України В.Ф. Януковича

Осмислення історичного досвіду у контексті національної недалекоглядності
Промова Голови Верховної Ради України академіка НАН України В.М. Литвина

ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ
Я.Д. Ісаєвич     

СЛ. Пирожков 

Я.С. Яцків          

Л.Г. Руденко    

М.З. Згуровський          

АЛ. Широков  

А.М. Гольцев  

Ю.П. Корчевий              

ПЛ. Андон        

А.Г. Загородній              

З.Т. Назарчук   

ГХ. Полікарпов               

Е.М. Лібанова 

ЗВІТУЮТЬ ВІДДІЛЕННЯ