Вісник НАН України. 2015. № 7. С. 8–13.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
13 травня 2015 року

Про Національну доповідь «Інноваційна Україна — 2020» (доповідач — академік НАН України
В.М. Геєць)

Енергоощадні теплонасосні технології для систем теплопостачання житлово-комунального господарства і промисловості (доповідач — член-кореспондент НАН України Ю.Ф. Снєжкін)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

 

Перед початком засідання Президії НАН України президент НАН України академік Б.Є. Патон вручив відзнаку Національної академії наук України «За підготовку наукової зміни» академіку НАН України В.М. Локтєву.

На засіданні Президії HAH України 13 травня 2015 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь академіка НАН України Валерія Михайловича Гейця про основні положення Національної доповіді «Інноваційна Україна – 2020» (див. стенограму).

У доповіді йшлося, що в останні десятиріччя проблеми формування та реалізації інноваційної політики актуалізуються дедалі більше, оскільки в сучасному світі саме інновації стають основою прискореного соціально-економічного розвитку. Сьогодні в найбільш розвинених країнах світу сформувалися і постійно удосконалюються механізми управління інноваційною та науково-технічною діяльністю, що забезпечують цим державам конкурентні переваги на світових ринках і сприяють вирішенню складних соціальних, екологічних та політичних проблем.

У цьому контексті ситуація в інноваційній сфері в Україні є вкрай небезпечною. У роки незалежності цілеспрямована інноваційна політика в країні практично не проводилася. Більше того, за цей період рівень інноваційної активності підприємств істотно знизився, держава втратила цілі сектори високотехнологічних виробництв, конкурентоспроможність більшості вітчизняних компаній є дуже невисокою. Витрати на наукові дослідження, як частка від ВВП, зменшилися за чверть століття приблизно в 4 рази, а з огляду на скорочення розмірів валового внутрішнього продукту реальні обсяги фінансування науки були ще меншими. Саме тому підготовка представленої доповіді була зумовлена потребою якнайшвидшої зміни засад економічного розвитку та необхідністю створення умов для активного використання можливостей вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу. Повний текст