Вісник НАН України. 2014. № 4. С. 40-47.

БУЦАН Георгій Петрович –
доктор фізико-математичних наук, професор, заступник директора
Міжнародного математичного центру ім. Ю.О. Митропольського НАН України

САМОЙЛЕНКО Анатолій Михайлович –
академік НАН України, академік-секретар Відділення математики,
директор Інституту математики НАН України,
директор Міжнародного математичного центру ім. Ю.О. Митропольського НАН України

ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Статтю присвячено подальшому детальному розробленню вже успішно апробованого на практиці проекту зі збільшення кількості іноземних студентів, що навчаються англійською мовою в провідних українських університетах, ефективному залученню до цього процесу фахівців НАН України і відповідному істотному зростанню доходів учасників проекту. Для аналізу цієї проблеми застосовано сучасні методи маркетингових досліджень.

Ключові слова: маркетинг, студенти, фахівці українських університетів і НАН України, розвиток методики викладання.

Останнім часом вітчизняні виші та установи НАН України дедалі більше стурбовані проблемами розвитку в Україні новітніх технологій і недостатньої кількості та якості підготовки молодих науково-технічних кадрів, на що негативно впливає також поступове зменшення фінансування науково-освітньої сфери. Тому метою цієї статті є обговорення результатів маркетингового дослідження, спрямованого на розширення відповідних ринкових ніш, та маркетингового аналізу, проведеного на основі вже вдало апробованого на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» проекту із залучення іноземних студентів до навчання, а також нової для України методики викладання навчальних дисциплін природничого профілю, зокрема англійською мовою. Надалі розглянемо ринкову модель навчання іноземних студентів в університеті як платну послугу, яку університет надає студентам, і застосуємо до неї стандартні ринкові правила продажу будь-якої послуги або товару, згідно з якими роботу слід вибудовувати так, щоб не лише продавець (університет) бажав реалізувати свою пропозицію, а й, що найголовніше, щоб нею хотів скористатися покупець (студент), тобто щоб на відповідному ринку на неї був попит. Для цього варто провести маркетингове дослідження, знайти певну нішу у відповідному сегменті наявного ринку та діяти за перевіреними практикою правилами 4P: Product (послуга з навчання); Place (університет); Price (ціна у валюті); Promotion (просування послуги на закордонний ринок). Остання позиція охоплює publicity (рекламу), quality (якість), packaging (упаковку). Спробуємо довести, що прибуток українських університетів і задіяних у проекті наукових установ та фахівців НАН України можна істотно збільшити. Почнемо з визначення ринкової ніші та способів її розширення.

За даними Міністерства освіти і науки України, в 2012 р. послугою з навчання в українських вишах скористалися 60,3 тис. іноземних студентів, причому в 2013 р. їх кількість зросла. В Україну приїздили переважно студенти з Туреччини, Пакистану, Сирії, Ірану, Малайзії, Йорданії, Китаю, Індії, В’єтнаму, Північної Африки, країн Латинської Америки, середньоазійських держав СНД, Росії. Кількість іноземних студентів з Європи та Північної Америки становить понад 4 тис. осіб. Загальна валютна виручка українських університетів у 2013 р. досягала близько 530 млн дол. США. Основними центрами навчання іноземних студентів є Харків і Київ. Найбільшим попитом користуються такі спеціальності, як медицина, фармакологія, а в технічній сфері – інформаційні технології. Саме підготовку ІТ-фахівців ми й розглянемо надалі як приклад для нашого дослідження, оскільки в цій галузі є значна кількість вакансій не лише в Україні, а й у світі.  Повний текст (PDF).

Вісник НАН України. 2014. №4. С. 1–106