ЛОКТЄВ Вадим - 
академік НАН України, академік-секретар Відділення фізики й астрономії НАН України

Толерантна принциповість 
Академікові НАН України Антону Григоровичу Наумовцю —75!

Антон Григорович Наумовець — видатний учений, визнаний фахівець у галузі фізичної електроніки і фізики поверхні. Його непересічні здобутки широко відомі науковій громадськості в Україні та за її межами, але не меншої поваги заслуговують його особистісні якості, котрі допомагають йому дбати про розвиток вітчизняної науки і досягати поставлених цілей.