Вісник НАН України. 2015. № 5. С. 32-34.

СТАРОСТЕНКО Віталій Iванович —
академік НАН України, директор Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

ГЕОФІЗИКА:
РЕЗУЛЬТАТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
Виступ на сесії Загальних зборів НАН України 15 квітня 2015 року

Вельмишановна Президіє! Вельмишановні присутні!

Сьогоднішня геофізика – це добре розвинутий розділ прикладної фізики, який вивчає будову і еволюцію Землі та інших планет, займається пошуками корисних копалин, вирішує різноманітні завдання в галузі геології, тектоніки, геодинаміки, екології. В Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України (ІГФ) активно розвиваються всі методи сучасної геофізики як фундаментального, так і прикладного характеру. Дозвольте запропонувати вашій увазі деякі результати цих розробок.

Мінерально-сировинний комплекс є основою економіки багатьох країн. Для України – це надзвичайно важлива економічна база державного значення. Сьогодні для нас найактуальнішими стають енергетичні ресурси. Пошук їх та інших корисних копалин неможливо проводити без знання глибинної будови основних геологічних структур України. З цією метою ми здійснюємо різні геофізичні дослідження, серед яких на першому місці – використання методу глибинного сейсмічного зондування. Ці роботи унікальні, виконуються на світовому рівні, у тісній співпраці з провідними геофізичними центрами Європи та США. Про це свідчить, наприклад, стаття, що на початку березня цього року вийшла друком у авторитетному журналі Geophysical Journal International. Роботу було виконано разом із відомими у світі фахівцями з Данії, Франції, Фінляндії та Польщі, але ядром авторського колективу були співробітники нашого Інституту (В.І. Старостенко, В.Д. Омельченко та ін.).

В останні роки вчені ІГФ розробили інтегральну глибинну геолого-геофізичну модель Кіровоградського рудного району, де розташоване надзвичайно важливе в енергетичному і стратегічному планах уранове родовище, яке є центром урановорудної промисловості України. Крім того, тут було відкрито родовища рідкісних металів (літію), встановлено кімберліти, кімберлітоподібні породи і лампроїти (В.І. Старостенко, О.Б. Гінтов, Г.М. Дрогицька).

Крім традиційних енергетичних джерел – уран, нафта, газ, вугілля – Україна, відповідно до результатів наших досліджень, має великі геотермальні ресурси, що в десятки разів перевищують суму всіх інших відомих ресурсів (Р.І. Кутас, В.В. Гордієнко, І.М. Логвінов). Над їх практичним освоєнням працює Інститут відновлюваної енергетики НАН України, якому ми передаємо наші дані. Повний текст (PDF).