2013 №6

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (15 травня 2013 року)
Анотація  Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Товстолиткін О.І.
https://doi.org/10.15407/visn2013.06.007

Нові функціональні можливості наноструктурованих оксидних магнетиків
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 15 травня 2013 року
Анотація  Повний текст (PDF)   

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Трахтенберг І.М., Чекман І.С., Линник В.О., Каплуненко В.Г., Гуліч М.П., Білецька Е.М., Шаторна В.Ф., Онул Н.М.
https://doi.org/10.15407/visn2013.06.011

Взаємодія мікроелементів: біологічний, медичний і соціальний аспекти
Анотація  Повний текст (PDF)   

Тронько М.Д., Полумбрик М.О., Ковбаса В.М., Кравченко В.І., Бальон Я.Г.
https://doi.org/10.15407/visn2013.06.02
1
Біологічна роль цинку і необхідність забезпечення адекватного рівня його споживання людиною
Анотація  Повний текст (PDF)  

Бомба М.Я., Івашків Л.Я.
Здорове харчування як стратегічний ресурс національної безпеки України
Анотація  Повний текст (PDF)

ГРАНІ НАУКИ
Буравльов Є.П., Шевченко М.М.
Соціально-економічні тенденції та «піраміда технологічного розвитку»
Анотація  Повний текст (PDF)

НАУКА ТА СУСПІЛЬСТВО
Кузьмінський Є.В., Швед О.М., Щурська К.О., Швед О.В., Новіков В.П.
https://doi.org/10.15407/visn2013.06.052

Глобалізація і якість освіти
Анотація  Повний текст (PDF)   

РЕГІОНАЛЬНІ НАУКОВІ ЦЕНТРИ
Назарчук З.Т., Мриглод І.М., Романюк Р.Р.
Наука Західного регіону України: тенденції, проблеми та пропозиції
Анотація  Повний текст (PDF)

ФОРУМИ
Амоша О.І., Залознова Ю.С.
Академічні слухання з проблем промислового розвитку
Анотація  Повний текст (PDF)

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Блінов І.В.
Моделі та методи забезпечення функціонування конкурентного ринку електричної енер гії в Україні
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 26 грудня 2012 року
Анотація  Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Дегтярев О.В., Новиков О.В.
Академік Василь Сергійович Будник — один із засновників ракетно-космічної галузі України
До 100-річчя з дня народження академіка НАН України В.С. Будника
Анотація  Повний текст (PDF)

ВИДАВНИЧА СПРАВА
Мележик О.О.
Заслужена нагорода українським митцям книговидання
Анотація  Повний текст (PDF)

РЕЦЕНЗІЇ
Трахтенберг І.М.
Квантовий погляд на фармакологію
Рецензія на монографію І.С. Чекмана «Квантова фармакологія»
Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
50-річчя члена-кореспондента НАН України О.П. Толочка
Повний текст (PDF)

НОВИНИ НАУКИ
Новий гібридний вірус грипу
Анотація  Повний текст (PDF)