Вісник НАН УКраїни. 2014. № 8. С. 88-93.

ДМИТРІЄВ Олександр Петрович –  
член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор,
завідувач  лабораторії імунітету рослин
Інституту клітинної біології  та генетичної інженерії НАН України

ТАЛАНТ, ПОМНОЖЕНИЙ НА НАТХНЕННЯ
До 85-річчя від дня народження академіка НАН України Д.М. Гродзинського

5 серпня 2014 р. виповнюється 85 років від дня народження видатного вченого, радника Президії Національної академії наук України, двічі лауреата Державної премії України, заслуженого діяча науки і техніки України, кавалера орденів Ярослава Мудрого V і IV ступенів, завідувача відділу біофізики і радіобіології Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, доктора біологічних наук, професора, академіка НАН України Дмитра Михайловича Гродзинського.

У науковому співтоваристві Дмитра Михайловича Гродзинського знають як прекрасну людину, вченого з надзвичайно широким колом інтересів та енциклопедичними знаннями в різних галузях біологічної науки, чудового лектора, невтомного генератора ідей. І ця широта його інтересів наповнена глибокою ерудицією, яка не лише встигає за стрімким розвитком сучасної науки, а й найчастіше випереджає його прогностичним баченням нових ідей, формуванням несподіваних підходів і оригінальних рішень. Такий світогляд нетиповий для нашого часу, коли, як правило, горизонти широкого сприйняття поступаються прагматичній думці дослідника, що значною мірою звужує наукове пізнання, не дозволяє бачити цілісну і багатогранну картину живого світу з однаковою глибиною. Радіобіологи вважають його радіобіологом, фізіологи рослин – фізіологом, екологи – екологом, еволюціоністи – еволюціоністом… Звідки ж така непересічність ювіляра? Імовірно, це було передано від батьків, розвинулося ще в далекому дитинстві та юнацтві, коли формується коло інтересів і підсвідомо визначається мета в житті, почуття відповідальності перед майбутнім. Дмитро Михайлович Гродзинський народився в місті Біла Церква Київської області в сім’ї ботаніків, викладачів Білоцерківського сільськогосподарського інституту. Під впливом батьків у нього з дитячих років формувалася прихильність до світу рослин, інтерес до загадок і таїнств біологічних явищ природи. Повний текст (PDF)