Вісник НАН України. 2020. № 9. С. 66-77
https://doi.org/10.15407/visn2020.09.066

Якимчик Андрій Іванович —
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділу глибинних процесів Землі і гравіметрії Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5091-9221

ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ НАУКОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ: НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ОКРЕМОГО НАУКОВЦЯ

Статтю присвячено проблемі використання в Україні наукометричних показників для оцінювання результатів наукової діяльності на прикладі конкретного науковця — академіка НАН України В.І. Старостенка, який у цьому році відсвяткував свій 85-річний ювілей. Узагальнено науковий доробок цього видатного вченого-геофізика і організатора науки, наведено кількісні показники з його профілів у бібліографічних базах даних Scopus і Web of Science Core Collection. Проаналізовано повний перелік його наукових праць за останні 30 років і окремо розглянуто список публікацій у 2015–2019 рр. за наукометричними даними бази Scopus. Зроблено висновок, що зазначені бібліографічні реферативні бази даних орієнтуються насамперед на англомовні публікації, а статті та монографії іншими мовами (українською, російською) в них відображено некоректно і неадекватно.
Ключові слова: публікаційна активність, геофізика, Scopus, Web of Science, цитування, науковий журнал.

Повний текст (PDF)