Вісник НАН України. 2014. №12. С. 70-74.

КОСТЕРІН  Сергій Олексійович –
член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор,
заступник директора Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України,
віце-президент Українського біохімічного  товариства

МАТИШЕВСЬКА Ольга Павлівна –  
доктор біологічних наук,  професор кафедри біохімії Київського національного  університету імені Тараса  Шевченка,
учений секретар Українського біохімічного  товариства

СВІТОВИЙ ТРЕНД УКРАЇНСЬКОЇ БІОХІМІЧНОЇ НАУКИ
XI Український  біохімічний конгрес

6–10 жовтня 2014 р. у Києві на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся черговий ХІ Український біохімічний конгрес, організований Українським біохімічним товариством та Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за підтримки Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, та Федерації європейських біохімічних товариств.

Серед природничих фундаментальних наук біохімія посідає особливе місце, оскільки перед нею стоїть надзвичайно важливе і цікаве завдання – всебічне дослідження хімічних і фізико-хімічних процесів, що відбуваються в живих організмах. Нині абсолютно очевидно, що світова біохімічна наука переживає останнім часом небувалий прогрес, зумовлений бурхливим розвитком нових методів і технологій, що ґрунтуються на поєднанні досягнень біохімії, клітинної та молекулярної біології, імунології, математичного та комп’ютерного моделювання. Отже, ми сьогодні сповна можемо розглядати біохімію як комплексну трансдисциплінарну науку, яка активно залучає до наукового пошуку методи молекулярної і клітинної біології, молекулярної генетики, фізики, хімії (зокрема фізичної, органічної, біоорганічної та супрамолекулярної), а також математики. Здобутки біохімії знаходять ефективне практичне втілення в медицині, харчовій промисловості, сільському господарстві, охороні довкілля тощо.

6–10 жовтня 2014 р. у меморіальному Червоному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся черговий XI Український біохімічний конгрес, який став визначною подією не лише для вітчизняної біохімічної спільноти – членів Українського біохімічного товариства, а й для фахівців суміжних спеціальностей – учених у галузі молекулярної та клітинної біології, біофізики, фізіології, хімії, фармакології, експериментальної медицини, інакше кажучи – для всіх тих науковців, які в своїй діяльності активно використовують біохімічні методи та моделі, для всіх представників наукової громадськості (у тому числі аспірантів і студентів різних спеціальностей), які цікавляться найновішими досягненнями світової біохімічної науки. Конгрес було організовано Українським біохімічним товариством (УБТ) і його базовою установою – Інститутом біохімії (ІБХ) ім. О.В. Палладіна НАН України за підтримки Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Федерації європейських біохімічних товариств (FEBS).  Повний текст (PDF)