2015 №11

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (23 вересня 2015 р.) 
Анотація    Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Лібанова Е.М.
Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 вересня 2015 р.

Анотація    Повний текст (PDF)

Пирожков С.І.
Про стан та проблеми переміщених з Донбасу наукових установ НАН України
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 вересня 2015 р.

Анотація    Повний текст (PDF)

Штанов Ю.В. 
https://doi.org/10.15407/visn2015.11.029
Темна матерія у Всесвіті: сучасний стан і проблеми
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 вересня 2015 р.

Анотація    Повний текст (PDF)  

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Гучак Ион
https://doi.org/10.15407/visn2015.11.041
Нормативно-правовые аспекты взаимодействия научного сообщества с международными организациями: опыт Республики Молдова
Анотація    Повний текст (PDF)   

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Халатов А.А., Карп И.Н., Куцан Ю.Г.
https://doi.org/10.15407/visn2015.11.052
Энергетическое газотурбостроение: перспективы использования в энергетике Украины
Анотація    Повний текст (PDF)   

Литовченко В.Г., Мельник В.П., Романюк Б.М., Дверніков Б.Ф., Коркішко P.М., Костильов В.П., Мусаев С.М., Попов В.Г., Черненко В.В.
https://doi.org/10.15407/visn2015.11.059
Мобільні сонячні електростанції для використання в польових умовах 
Анотація    Повний текст (PDF)   

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Бистряков І.К., Манцевич Ю.М.
Використання простору у площині суспільних перетворень в Україні 

Анотація    Повний текст (PDF)

НАУКОВІ ФОРУМИ
Куковська Т.С.
Повернутися обличчям до моря
Установче засідання Міжвідомчої координаційної ради при Президії НАН України з питань морських досліджень і удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів у галузі морських наук

Анотація    Повний текст (PDF)

ПОДІЇ
Між хімією, поезією та філософією
Про візит нобелівського лауреата Роалда Гофмана в Україну

Анотація    Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Таньшина А.В.
Душа и совесть УФТИ
К 110-летию со дня рождения академика А.К. Вальтера

Анотація    Повний текст (PDF)

РЕЦЕНЗІЇ
Назарчук З.Т.
Сцинтиляція органічних конденсованих середовищ у теорії і практиці
Рецензія на монографію: Н.З. Галунов, В.П. Семиноженко «Радиолюминесценция органических конденсированных сред: теория и применение»

Анотація    Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Крот Ю.Г., Юришинець В.І.
Життя, присвячене науці
До 85-річчя академіка НАН України В.Д. Романенка

Анотація    Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України С.В. Волкова
Анотація    Повний текст (PDF)

50-річчя академіка НАН України В.Л. Богданова
Анотація    Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.І. Нікішова
Анотація    Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України І.О. Кулика 
Анотація    Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ю. Розова 
Анотація    Повний текст (PDF)