Вісник НАН України. 2019. № 2. С.102

90-річчя члена-кореспондента НАН України О.В. КОРКУШКА

19 лютого 2019 р. виповнюється 90 років відомому терапевту і геронтологу, керівнику сектору клінічної геронтології і геріатрії, завідувачеві відділу клінічної фізіології і патології внутрішніх органів ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреату Державних премій УРСР і України, професору, академіку НАМН України, члену-кореспонденту НАН України Олегу Васильовичу Коркушку.

Дослідження О.В. Коркушка в галузі вікової фізіології, клінічної геронтології і геріатрії здобули широке визнання. Він розробив і впровадив нові методи діагностики, лікування і реабілітації хворих літнього віку з ішемічною хворобою серця, гіпертонічною хворобою, порушеннями серцевого ритму, серцевою недостатністю. Визначив вікові особливості вентиляційної функції легенів, бронхіальної прохідності, дифузійної здатності легенів та ін. Обґрунтував концепцію розвитку гіпоксії при старінні, розкрив її механізми, запропонував шляхи підвищення стійкості організму до гіпоксії в літньому віці. У роботах О.В. Коркушка та його учнів з’ясовано вікові особливості патогенезу захворювань системи травлення, показано роль нейрогуморальних механізмів у формуванні вікових змін функції шлунка та підшлункової залози, вдосконалено методи діагностики, лікування і профілактики захворювань системи травлення в осіб похилого та старечого віку.

О.В. Коркушко працює над розробленням концепції передчасного (прискореного) старіння людини, методик визначення функціонального віку фізіологічних систем, обґрунтуванням і впровадженням раціональних режимів фізичних і гіпоксичних тренувань, оптимальних схем застосування геропротекторів. Спільно з учнями він виконав цикл досліджень, які дозволили з’ясувати особливості предіабетичних порушень вуглеводного обміну залежно від віку, удосконалити діагностику інсулінорезистентності та дисфункції β-клітин острівців підшлункової залози, обґрунтувати нові методи корекції предіабетичних порушень та визначити їх ефективність у осіб похилого віку. 

Повний текст