Вісник НАН України. 2020. № 6. С. 23-29
https://doi.org/10.15407/visn2020.06.023

Андон Пилип Іларіонович —
академік НАН України, директор Інституту програмних систем НАН України, академік-секретар Відділення інформатики НАН України, заступник голови Координаційної ради НАН України з питань інформатизації

ПРО ЦІЛЬОВУ ПРОГРАМУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ НА ОСНОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СУПЕРКОМП’ЮТЕРНИХ, ГРІД- І ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 11 березня 2020 року

У доповіді висвітлено важливість і актуальність для України створення сучасної методології, інформаційної і ресурсної інфраструктури математичного моделювання складних процесів різної природи, систем та об’єктів у різних галузях знань, побудови мережі, яка забезпечить науковим установам можливість віддаленого доступу до основних баз даних для проведення міждисциплінарних досліджень як на інституційному, так і на національному та міжнародному рівнях. Прийнято рішення про започаткування цільової програми наукових досліджень НАН України «Математичне моделювання складних міждисциплінарних процесів і систем на основі інтелектуальних суперкомп’ютерних, грід- і хмарних технологій» на 2021–2025 рр.

 Повний текст (PDF)