Вісник НАН України. 2021. № 3. С. 50-58
https://doi.org/10.15407/visn2021.03.050

Савенець Михайло Валерійович —
кандидат географічний наук, старший науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9429-6209

Осадчий Володимир Іванович —
член-кореспондент НАН України, директор Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0428-4827

Орещенко Андрій Васильович —
кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8363-6885

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ З ДЕТАЛІЗАЦІЄЮ ДЛЯ МІСТ ЗА ДАНИМИ СУПУТНИКА SENTINEL-5P

На основі даних супутникових спостережень Sentinel-5P розроблено методи оперативного моніторингу якості атмосферного повітря над територією України з деталізацією над окремими містами. Автоматизоване оброблення даних здійснюється щодня для діоксиду азоту (NO2), монооксиду вуглецю (CO), формальдегіду (HCHO), діоксиду сірки (SO2) та загального вмісту озону (O3) приблизно через 3 години після зондування території України. Наведено опис процедури створення файлів даних третього рівня архівації з прив’язкою до регулярної координатної сітки та з фільтруванням статистично ненадійних даних. Для аналізу вмісту хімічних складових над окремими містами розроблено та реалізовано відповідні методи деталізації. Описано особливості інтерпретації супутникових даних за хімічними складовими атмосферного повітря, наголошено на типових причинах неправильної інтерпретації та хибних висновків щодо якості атмосферного повітря, які виникають під час аналізу за даними супутникових спостережень.
Ключові слова: хімічні складові, якість атмосферного повітря, моніторинг, Sentinel-5P, супутникові спостереження.

Повний текст (PDF)