Вісник НАН України. 2015. №2. С. 94-98.

ЗУБКОВА Світлана Михайлівна –
доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник
Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича  НАН України

МОРОЗОВСЬКА  Ганна Миколаївна –
доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник
Інститут фізики НАН України

КІЛЬКА БЕЗКОМПРОМІСНИХ КРОКІВ НА ШЛЯХУ ДО СУТНОСТІ ФІЗИЧНИХ ЯВИЩ
До 80-річчя члена-кореспондента НАН України М.Д. Глинчук

13 лютого 2015 р. виповнюється 80 років видатному вченому в галузі матеріалознавства і технології матеріалів, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки та премії ім. І.М. Францевича НАН України, доктору фізико-математичних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України Майї Давидівні Глинчук.

Видатний український учений-фізик Майя Давидівна Глинчук народилася в Києві 13 лютого 1935 р. Крім неї у сім`ї було ще двоє старших синів, один з них також став відомим фізиком. Вплив старших братів, безумовно, деякою мірою сформував характер Майї Давидівни – вона ніколи не боялася розпочинати нову справу і відстоювати свої ідеї.

У 1952 р. Майя Глинчук закінчила школу із золотою медаллю і вступила до Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Це був «золотий» час для фізичного факультету: лекції з теоретичної фізики читали вчені, які мали світове ім`я в науці та відчували сучасні тенденції в фізиці, – Самуїл Ісаакович Пекар, Кирило Борисович Толпиго. Їхні лекції сприяли кращому розумінню студентами сутності фізичних явищ і формуванню активного, творчого ставлення до наукового процесу. В 1957 р. Майя Давидівна закінчила фізичний факультет університету з червоним дипломом і одержала призначення в Інститут проблем матеріалознавства НАН України. Тоді засновник Інституту академік Іван Микитович Францевич запросив на роботу кількох випускників кафедри теоретичної фізики фізичного факультету КДУ. Він добре усвідомлював, що успішний розвиток матеріалознавства, зокрема створення нових матеріалів із наперед заданими властивостями, можливий лише за умови поєднання фундаментальних наук – фізики, математики, хімії із сучасними технологіями.

У 1963 р. М.Д. Глинчук захистила кандидатську дисертацію на тему «Деякі питання локальних електронних центрів на поверхні напівпровідників», яка стала значним внеском у розвиток фізики поверхні. Отримані результати показали наявність на поверхні неметалевих кристалів нанорозмірної зони полегшеної дисоціації електронних центрів, у якій відбувається руйнування екситонів, зсув оптичних і радіоспектроскопічних ліній поглинання та ін. У ті далекі роки І.М. Францевич запропонував своїм співробітникам розв’язати «загадку» явища, експериментально виявленого науковцями одного з відділів Інституту, яке полягало в електропереносі позитивно заряджених іонів металевих сплавів до анода, а негативно заряджених – до катода. І Майї Давидівні вдалося успішно пояснити цей ефект. Розрахунки показали, що в усьому «винен» електронний або дірковий вітер, який захоплює іони. Повний текст (PDF).