80-річчя члена-кореспондента НАН України
В.Л. ГАНУЛА

1 січня виповнилося 80 років видатному українському онкологові, хірургу і вченому членові-кореспондентові НАН України й НАМН України Валентину Леонідовичу Ганулу.

В.Л. Ганул народився в 1931 р. у Полтаві. У 1954 р. закінчив лікувальний факультет Харківського медичного інституту. Працював лікарем-ординатором Київського обласного онкологічного диспансеру. Потім був лікарем-науковим співробітником Київського науково-дослідного інституту фтизіатрії та пульманології. Від 1959 р. Валентин Леонідович – асистент, а впродовж 1964–1971 рр. – доцент кафедри онкології Київського інституту вдосконалення лікарів. У 1964 р. він захистив кандидатську дисертацію на тему «Діагностика і лікування раку легень».

До початку 70-х років інтереси вченого сконцентрувались на найважчій галузі клінічної онкології – торакальній. З 1971 р. він – завідувач торакального відділення, з 1974 р. – заступник директора з наукової роботи, протягом 1987–1991 рр. – директор Київського науково-дослідного рентгенорадіологічного та онкологічного інституту МОЗ УРСР (нині – науково-дослідне відділення торакальної онкології Інституту онкології НАМН України). Відтоді зусилля і талант В.Л. Ганула спрямовані на розвиток і вдосконалення методик лікування раку легень, стравоходу, кардіального відділу шлунка, пухлин середостіння. Докторська дисертація на тему «Хірургічне і комбіноване лікування хворих на рак шлунка і кардіоезофагеальний рак», яку він захистив у 1983 р., стала вагомим внеском у цю галузь онкології.

Вперше в Україні Валентин Леонідович розробив оригінальну хірургічну методику стравохідного анастомозу, яка одержала широке визнання в країнах СНД. Під його керівництвом створено численні методи неоад’ювантної, ад’ювантної, паліативної, симптоматичної терапії хворих онкоторакального профілю. У науково-дослідному відділенні торакальної онкології, очолюваному В.Л. Ганулом, нагромаджено унікальний навіть у світовому масштабі досвід лікування хворих зі злоякісною тимомою.

Учений став фундатором великої школи торакальних хірургів-онкологів. Під його керівництвом захищено 5 докторських і 12 кандидатських дисертацій. Він автор понад 200 праць, серед яких «Справочник по онкологии» (2001), «Рак пищевода: руководство для онкологов и хирургов» (2002), «Комбинированное и комплексное лечение больных раком легкого и грудной части пищевода» (2000), «Пути повышения эффективности лечения больных раком грудного отдела пищевода» (2001), «Алгоритми сучасної онкології» (2006), і 11 авторських свідоцтв. В.Л. Ганула вдостоєно почесного звання «Відмінник охорони здоров’я», нагороджено орденом «Дружби народів».

Наукова громадськість, колеги, учні вітають Валентина Леонідовича з ювілеєм, зичать міцного здоров’я, довгих щасливих років життя, нових творчих звершень.