Вісник НАН України. 2018. № 7. С.109

80-річчя члена-кореспондента НАН України А.М. РОМАНЕНКО

Відомий в Україні та за її межами учений-медик, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України Аліна Михайлівна Романенко народилася 25 липня 1938 р. У 1961 р. закінчила Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця. Тривалий час працює в Інституті урології НАМН України; з 1977 р. – завідувач лабораторії патоморфології.

А.М. Романенко започаткувала і розвиває новий профілактичний напрям у вітчизняній онкопатології – класифікація, рання діагностика, прогнозування клінічного перебігу передраку і ранніх форм раку сечостатевих органів. Вперше запропонувала і впровадила в Україні методи діагностики нефрологічних захворювань та чоловічого безпліддя на основі пункційної біопсії, вивчила особливості морфогенезу гострого гломерулонефриту залежно від клінічного перебігу захворювання, з'ясувала шляхи його хронізації, морфологічні ознаки терапевтичного патоморфозу. Значних успіхів досягла у розробленні проблеми трансплантації трупної донорської нирки, зокрема її морфологічного підґрунтя, вивченні патогенезу реакції відторгнення алотрансплантата нирки. Останнім часом продовжує унікальні молекулярно-генетичні дослідження ролі хронічної дії малих доз іонізуючого опромінення в канцерогенезі сечового міхура, передміхурової залози та нирки людини з метою створення теоретичної бази для профілактики, клінічного моніторингу та розвитку сучасної таргетної терапії цих захворювань.

А.М. Романенко активно співпрацює з іноземними колегами. Вона підтримувала багаторічні контакти зі всесвітньо відомим патологом Ф.К. Мостофі (США). У лабораторії К. Буша (Швеція) виконувала піонерські дослідження довгострокової дії малих доз іонізуючого опромінення на сечостатеві органи. Разом з японськими патологами на чолі з Ш. Фукушімою вперше описала нову хворобу – «чорнобильський цистит», який є передраком сечового міхура і розвивається у мешканців радіаційно забруднених територій України. Спільно з іспанськими колегами з Медичного університету Валенсії вивчала молекулярні особливості розвитку раку нирки у пацієнтів після аварії на ЧАЕС. 

Повний текст