Вісник НАН України. 2019. № 10. С.70-87

Мриглод Ігор Миронович
академік НАН України, директор Інституту фізики конденсованих систем НАН України

Іванків Олександр Львович —
кандидат фізико-математичних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту фізики конденсованих систем НАН України

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ НАН УКРАЇНИ: ДОРОГА ДОВЖИНОЮ У ПІВСТОЛІТТЯ

Висвітлено основні віхи історії становлення і розвитку Інституту фізики конденсованих систем НАН України та наукових структурних підрозділів, які передували його організації, внесок науковців Інституту в розвиток теорії конденсованої речовини, зокрема фізики м’якої речовини, квантової статистики, теорії фазових переходів, теорії нерівноважних процесів, комп’ютерного моделювання багаточастинкових систем, фізики складних систем та ін. Наведено інформацію про діяльність Інституту у сфері підготовки наукових кадрів, міжнародного співробітництва та організації конференцій, а також про великі інфраструктурні проекти, які реалізовувалися в установі.

Повний текст (PDF)