Вісник НАН України. 2015. № 10. С. 101.

80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.Г. СТОЯНА

19 жовтня 2015 р. виповнюється 80 років з дня народження відомого вченого в галузях прикладної математики, обчислювальної геометрії, оптимізації та дослідження операцій, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Юрія Григоровича Стояна. У 1956 р. він закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «авіамоторобудування». Працював у Конструкторському бюро електроприладобудування (1958–1967). Упродовж 1968–1972 рр. очолював кафедру прикладної математики у Харківському інституті радіоелектроніки, нині є професором цієї кафедри за сумісництвом. З 1972 р. – завідувач відділу математичного моделювання та оптимального проектування Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України.

Ю.Г. Стоян створив теорію геометричного проектування, яка уможливила розв’язання широкого кола важливих наукових і практичних задач, пов’язаних з оптимізацією розміщення геометричних об’єктів з урахуванням фізико-механічних полів. Зробив вагомий внесок у фундаментальні дослідження в галузі математичного моделювання та методів оптимізації для розв’язання задач розміщення об’єктів довільної просторової форми та фізичної природи. Запропонований ним метод Ф-функцій визнано у світі найпотужнішим засобом математичного моделювання в зазначеній галузі.

Юрій Григорович Стоян – автор більш як 500 наукових праць із високим рівнем цитування у провідних зарубіжних виданнях, 14 монографій, понад 30 авторських свідоцтв на винаходи та свідоцтв про реєстрацію авторських прав на твір. Серед його учнів 13 докторів і 80 кандидатів наук.

Ю.Г. Стоян є головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України та членом інших спеціалізованих рад; заступником голови Харківської секції наукової ради НАН України з проблеми «Кібернетика»; членом бюро Північно-східного наукового центру НАН України і МОН України; входить до складу редколегій багатьох міжнародних журналів; є членом ESICUP, оглядачем Mathematical Reviews – видання Американського математичного товариства.