2018 №3

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
17 січня 2018 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України
31 січня 2018 року

Анотація   Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Кудряченко А.І.
https://doi.org/10.15407/visn2018.03.013
Сучасні світосистемні трансформації та стратегічні засади розвитку України
С
тенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 січня 2018 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Стойка Р.С.
https://doi.org/10.15407/visn2018.03.019

Перспективи створення наноносіїв для доставки генетичного матеріалу в клітини
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 31 січня 2018 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Попик В.І.
https://doi.org/10.15407/visn2018.03.033

Здобутки та перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: до 100-річчя від часу заснування 
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 31 січня 2018 року

Анотація   Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Сергієнко І.В.
https://doi.org/10.15407/visn2018.03.039
Математичне та програмне моделювання складних систем з використанням суперкомп’ютерних технологій 
Анотація   Повний текст (PDF)

Долінський А.А., Ободович О.М.
Екологічні проблеми та енергозбереження при підготовці питної і технологічної води 
Анотація   Повний текст (PDF)

Шапар А.Г., Міхєєв О.В.
https://doi.org/10.15407/visn2018.03.056

Концептуальні підходи до розуміння процесів антропогенної дестабілізації екологічних систем
Анотація   Повний текст (PDF)

Попович О.С., Костриця О.П.
https://doi.org/10.15407/visn2018.03.067

Оцінка можливостей відновлення кадрового потенціалу НАН України 
Анотація   Повний текст (PDF)

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Шестеренко Є.А.
https://doi.org/10.15407/visn2018.03.073
Нові біокаталізатори для створення потенційних лікарських засобів
З
а матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 13 грудня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Гвоздецький В.М.
https://doi.org/10.15407/visn2018.03.079

Електродугові відновні і захисні покриття з порошкових дротів
З
а матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 13 грудня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Лесів А.П.
https://doi.org/10.15407/visn2018.03.085

Зрадник чи жертва. Юда Іскаріот в українському мистецтві XV–XVIII ст.
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 13 грудня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Кочубей А.Н., Михайлець В.А.
Людина, математик, педагог
До 80-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України М.Л. Горбачука
Анотація   Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Коць С.Я.
Хлібний достаток країни — мета наукового пошуку 
До
80-річчя академіка НАН України В.В. Моргуна
Анотація   Повний текст (PDF)

Плакса С.А.
З математикою в серці
До 90-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.Ю. Трохимчука
Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
75-річчя члена-кореспондента НАН України В.Г. Ніколаєва
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України Р.П. Радишевського
Анотація   Повний текст (PDF)