Вісник НАН України. 2020. № 2. С. 93-100

Макарова Олена Володимирівна —
член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

ЖІНКА, ЯКА НАДИХАЄ
До 70-річчя академіка НАН України Е.М. Лібанової

12 лютого 2020 р. виповнюється 70 років видатному вченому-економісту, демографу, талановитому організатору науки, блискучому викладачеві, заслуженому економісту України (2002), лауреату премії ім. М.І. Туган-Барановського НАН України (2011), директору Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України (з 2007), академіку-секретарю Відділення економіки НАН України (з 2009), доктору економічних наук (1992), професору (2000), академіку НАН України (2009) Еллі Марленівні Лібановій.

Повний текст (PDF)