Вісник НАН України. 2020. № 1. С.29-37
https://doi.org/10.15407/visn2020.01.029

Зуєв Олександр Леонідович —
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу прикладної механіки Інституту прикладної математики і механіки НАН України
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7610-5621

МАТЕМАТИЧНА ТЕОРІЯ КЕРУВАННЯ: НЕЛІНІЙНА ДИНАМІКА ТА ІНЖЕНЕРНІ ЗАСТОСУВАННЯ
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 6 листопада 2019 року

У доповіді представлено новий підхід до розв'язання задачі стабілізації, що дозволяє ефективно визначати стратегії керування для широкого класу суттєво нелінійних керованих динамічних систем, зокрема математичних моделей робототехнічних комплексів та керованих інженерних конструкцій з пружними балками, пластинами та оболонками. Отримані результати застосовано до задач стабілізації та навігації мобільних роботів у середовищах з перешкодами, комп'ютерного моделювання коливань керованої оболонки в експериментах з перспективними надлегкими будівельними конструкціями, а також використано у дослідженнях проблем економії енергоресурсів і сировини у хімічній індустрії та збільшення обсягів виробництва зі збереженням витрат на вхідні ресурси.
Ключові слова: математична теорія керування, стабілізація руху, планування та відстеження руху робототехнічних систем, оптимізація хімічних реакцій.

Повний текст (PDF)